Anglický jazyk 1/FŘ-u1

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětAnglický jazyk 1/FŘ-u1 (ANJ1-4)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 1 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Osnova předmětu:
 • 1. How to Read Graphs.
 • 2. Basic Problems of Economic Organization
 • 3. Market and Government in a Modern Economy.
 • 4. Basic Elements of Supply
 • 5. Basic Elements of Demand.
 • 6. Supply And Demand in Individual Markets
 • 7. Demand and Consumer Behavior
 • 8. Revison, Presentations.
 • 9. Government and the Economy.
 • 10. Public Choice
 • 11. Overview of Macroeconomics.
 • 12. Measuring National Output and Income.
 • 13. Consumption and Investment
 • 14. Revision, Presentations.

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  Studijní opora v LMS Moodle
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Economics. 19th ed., New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0073511290
 • MANKIW, N.G. Principles of Economics. 8th Edition, Boston: South-Western College Pub., 2017. ISBN 978-1305585126
 • Doporučená literatura:
 • MURPHY, R. English Grammar in Use: For Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-0-521-18906-4
 • TRYML, S. Active English Grammar. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-858.
 • KAFTAN, M. New English in Economics. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1807-4.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka z oblasti základů ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie) a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji. 


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace. 


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích. 


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím