Anglický jazyk 1/FŘ-u3

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětAnglický jazyk 1/FŘ-u3 (ANJ3)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 CJ 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • Osnova předmětu:
 • 1. Marketing, Grammar revision
 • 2. Company and Marketing Strategy
 • 3. Grammar, Analyzing the Market Environment
 • 4. Segmentation
 • 5. Grammar, Consumer Market and Consumer Buyer Behaviour - voluntary topic
 • 6. Market Research, Business Markets and Business Buyer Behaviour - voluntary topic
 • 7. Grammar Revision, Vocabulary Revision, Test
 • 8. Revision (Grammar, Language Skills), Presentations
 • 9. Public Relations, Pricing - voluntary topic
 • 10. Grammar, Marketing Channels, Retailing and Wholesaling - voluntary topic
 • 11. Product, Promotion
 • 12. Grammar, The Global Marketplace and Comparative Advantage
 • 13. Branding, Sustainable Marketing
 • 14. Revision (Grammar, Language Skills), Presentations, Test

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
  Studijní opora v LMS Moodle
 • KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Principles of Marketing. 13th edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2014. ISBN 978-1486002535.

 • Doporučená literatura:
 • BAKALÁŘOVÁ, N. Anglická gramatika. Cvičení a testy, česko-anglický výklad. Praha: ARSCI, 2015. ISBN 978-80-7420-042-7.
 • PETERS, S., GRÁF, T. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha: Polyglot, 2014. ISBN 80-86195-00-7.
 • FIALOVÁ, H., FIALA, J. Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. Praha: A plus, 2014. ISBN 978-80-8768-102-2.
 • MURPHY, R. English Grammar in Use: For Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-0-521-18906-4

Anotace

Cílem předmětu dané úrovně je zvládnutí odborného jazyka z oblasti marketingu a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.



 


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.



 


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.



 


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím