Anglický jazyk 1/FŘ-u3

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020

PředmětAnglický jazyk 1/FŘ-u3 (ANJ3)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantMgr. Martina Winklerová, Ph.D. ( winklerova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 CJ 3 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 CJ 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • Osnova předmětu:
 • 1. Unit 1 - A family affair
 • 2. Company and Marketing Strategy
 • 3. Unit 2 - Leisure and pleasure
 • 4. Segmentation
 • 5. Unit 3 - Happy holidays?
 • 6. Market Research
 • 7. Unit 4 - Food, glorious food
 • 8. Public Relations
 • 9. Unit 5 - Study time
 • 10. Product
 • 11: Unit 6 - Good job!
 • 12. Branding, Sustainable Marketing
 • 13. Students´ Presentations
 • 14. Evaluation

Doporučená literatura

 • Povinná literatura
 • BROOK-HART, Guy, Alice COPELLO, Lucy PASSMORE, Jishan UDDIN, Jacopo D'ANDRIA URSOLEO, Kate GRALTON a Deborah HOBBS. Complete first: B2. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. ISBN 9781108903332.
 • Materiály odborné angličtiny v LMS Moodle
 • Doporučená literatura:
 • MURPHY, R. English Grammar in Use: For Intermediate Students. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN: 978-0-521-18906-4
 • MANN, Malcolm a Steve TAYLORE-KNOWLES. Destination B2: grammar and vocabulary : [with answer key]. Oxford: Macmillan, 2006. ISBN 9780230035386.
 • KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Principles of Marketing. 13th edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2014. ISBN 978-1486002535.

 • BAKALÁŘOVÁ, N. Anglická gramatika. Cvičení a testy, česko-anglický výklad. Praha: ARSCI, 2015. ISBN 978-80-7420-042-7.
 • PETERS, S., GRÁF, T. Nová cvičebnice anglické gramatiky. Praha: Polyglot, 2014. ISBN 80-86195-00-7.
 • FIALOVÁ, H., FIALA, J. Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. Praha: A plus, 2014. ISBN 978-80-8768-102-2.

Anotace

Cílem předmětu dané úrovně je zvládnutí odborného jazyka z oblasti marketingu a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji. 


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace. 


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích. 


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím