Daně

Studijní plán: Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020

PředmětDaně (DAN)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Markéta Lexová, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 4 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Úvod do daňové problematiky, daňový systém ČR
 • 2. Zdanění osobních příjmů: příjmů ze závislé činnosti
 • 3. Zdanění osobních příjmů: příjmů ze samostatné činnosti
 • 4. Zdanění osobních příjmů: příjmů z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů
 • 5. Zdanění osobních příjmů: stanovení celkového základu daně, položky snižující základ daně, slevy na dani
 • 6. Zdanění příjmů právnických osob: subjekty a předmět zdanění, konstrukce základu daně
 • 7. Zdanění příjmů právnických osob: vybrané náklady v základu daně
 • 8. Zdanění příjmů právnických osob: stanovení daně a její placení
 • 9. Daň z přidané hodnoty: základní pojmy, systém fungování daně v tuzemsku
 • 10. Daň z přidané hodnoty: zdanitelná plnění a plnění osvobozená v tuzemsku
 • 11. Daň z přidané hodnoty: systém fungování daně mezi členskými státy EU a vůči třetím zemím (mimo EU)
 • 12. Daně ze spotřeby kromě DPH: selektivní daně ze spotřeby - clo, spotřební a ekologické daně
 • 13. Silniční daň a majetkové daně (daň z nemovitých věcí)
 • 14. Správa daní - daňový řád

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • VANČUROVÁ, A., LÁCHOVÁ, L., ŽÍDKOVÁ, H. Daňový systém ČR 2020. 15. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-887-4.
 • VANČUROVÁ, A., SLINTÁKOVÁ, B. Cvičebnice Daňový systém ČR 1. díl 2021. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-169-8.
 • VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Cvičebnice Daňový systém ČR 2. díl 2021. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-171-1.
 • VANČUROVÁ, A., ŽÍDKOVÁ, H. Cvičebnice Daňový systém ČR 3. díl 2021. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN: 978-80-7676-173-5.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v účinném znění.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění.
 • KUNEŠ, Z. Daň z přidané hodnoty 2019 - Úplné znění zákona o DPH od 1. dubna 2019 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů. Praha: VOX, 2019. ISBN 978-80-87480-72-4.
 • NERUDOVÁ, D. Daňová politika v Evropské unii. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN: 978-80-7552-682-3.
 • PILÁTOVÁ, J. a kol.: Daňová evidence 2019 - komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 12. vydání. Olomouc: ANAG, 2019. ISBN 978-80-7554-222-9.
 • VANČUROVÁ, A. Zdanění osobních příjmů. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7552-926-8.
 • Ostatní právní normy upravující daně v ČR v účinném znění.

Anotace

Cílem kurzu  je získat základní orientaci v daňovém systému ČR. Na přednáškách se studenti seznámí s předmětem, subjekty a způsobem (konstrukcí) zdanění u jednotlivých daní. Na cvičeních jsou na příkladech jednotlivá témata procvičována.


Znalosti: Student se orientuje v základních prvcích daňového systému ČR, zná koho a kdy se týkají jednotlivé daně. Zná algoritmus stanovení jednotlivých daní, umí kategorizovat subjekty a předmět jednotlivých daní.


Dovednosti: Student umí samostatně přemýšlet o dopadech různých druhů zdanění a umí posoudit vliv jednotlivých daní na majetek a chování ekonomických subjektů.


Obecné způsobilosti: Student umí pracovat a rozhodovat se samostatně a zodpovědně, dovede si utvářet vlastní názor a prezentovat jej. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím