Základy akademického psaní

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020

PředmětZáklady akademického psaní (ZAP-2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 4 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 4 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 4 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 2 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 4 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • hlavní zásady výstavby odborného textu
 • kritické porozumění odbornému textu, poznámky, hodnocení
 • abstrakt
 • zásady správné citace, práce s bibliografickými informacemi
 • seminární práce
 • bakalářská práce
 • prezentace výsledků studentské odborné činnosti
 • profesní životopis
 • veřejné vystoupení, zásady ústní prezentace
 • pracovní pohovor, zásady diskuse

Doporučená literatura

 • Studijní opora "Základy akademického psaní" v LMS Moodle
 • Meško D,. Katuščák D., Fin J.: - Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7
 • Cox K., Hill D.: - EAP now! English for academic purposes. [Nachdr.]. Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education, 2004. ISBN 1740910737
 • Gastel B., Day RA.: - How to write and publish a scientific paper. Eighth edition. Santa Barbara, California: Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, 2016. ISBN 978-1440842801
 • GILTROW, Janet. Academic writing: writing and reading in the disciplines. 3rd ed. Orchard Park, NY: Broadview Press, 2002. ISBN 1551113953.
 • Seal B.: - Academic Encounters: Reading, Study Skills, and Writing. Content Focus. Human Behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521476585
 • ZBÍRAL, David. Jak napsat (a nepsat) odbornou práci: Zásady, návody, časté chyby. In: David Zbíral [online]. 2018 [cit. 2022-04-25]. Dostupné z: http://www.david-zbiral.cz/odborne-prace.htm
 • BORŮVKOVÁ, Jana, Stanislava DVOŘÁKOVÁ a Hana VOJÁČKOVÁ. Jak psát práce na VŠPJ: Typografická pravidla pro studenty VŠPJ. Jihlava, 2021.

Anotace

Cílem předmětu je zváldnutí základních principů a forem akademického psaní a vyjadřování se pro účely vysokokolského studia. Cvičení jsou aplikačně orientována na rozlišování a používání vhodných jazykových registrů pro danou situaci a praktické užití nabytých odborných znalostí při přpravě studentských odborných prací a vystoupení.


Znalosti: Student se orientuje v požadavcích na obsahově tematickou a jazykově kompoziční stavbu odborného textu. Student zná a umí použít jazykové registry vhodné pro základní formy studentských akademických prací a projevů, zná jejich jazykové a stylové normy a žánrová specifika.


Dovednosti: Student umí adekvátně pracovat se získanými informacemi, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, hodnotit, správně citovat a prezentovat je. Dokáže efektivně vytvořit poznámky z odborného textu i přednášky, věcně diskutovat, efektivně prezentovat informace, tvořit odborný text, psát seminární a bakalářskou práci a abstrakt a obhájit svou práci.


Obecné způsobilosti: Student dokáže zpracovat odborné informace a prezentovat výsledky v rámci studentských prací v mluvené i psané podobě ve shodě s normami odborné komunikace.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím