Řízení lidských zdrojů

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětŘízení lidských zdrojů (RLZ)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantPhDr. Bc. Zuzana Šidlichovská, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vznik a vývoj řízení lidských zdrojů, systém řízení lidských zdrojů
 • Strategické ŘLZ a strategie lidských zdrojů
 • Personální oddělení, politika řízení lidských zdrojů
 • Práce, organizace a job design, plánování pracovních sil a analýza pracovního míst
 • Organizační chování
 • Motivace
 • Komunikace a vztahy na pracovišti
 • Leadership a followership
 • Získávání a výběr pracovníků
 • Nástup do organizace, péče o zaměstnance, odchod z organizace
 • Management pracovního výkonu a management odměňování
 • Talent management, vzdělávání a rozvoj v organizaci
 • Flexibilita v řízení lidských zdrojů, moderní metody řízení lidských zdrojů
 • Mezinárodní řízení lidských zdrojů

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • ARMSTRONG, M.. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 14th Revised edition. London: Kogan Page Ltd, 2017. 776 s. 9780749474119
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 5. rozšířené a doplněné vydání, Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-288-8
 • ROBBINS, S. P., JUDGE, T. A. Organizational behavior. 17 global edition. Boston: Pearson, 2017. ISBN 9781292146348
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Řízení lidských zdrojů. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-347-9
 • MĚRTLOVÁ Libuše. Řízení lidských zdrojů a lidského kapitálu firmy. Brno: CERM s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-907-3
 • WILTON, Nick. An introduction to human resource management. 3nd ed. Los Angeles: Sage, 2016. ISBN 9781473915718

Anotace

Cílem kurzu je vybavit studenty základními znalostmi z oblasti řízení lidských zdrojů a vytvoření základny pro zvládání základních situací z této oblasti. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů, souvislostí a příčin vybraných ekonomických jevů. Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech. Znalosti: Student umí popsat, co je předmětem řízení lidských zdrojů a chápe důležitost řízení lidských zdrojů pro rozvoj a fungování týmů i organizací. Student dále umí identifikovat hlavní činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a vysvětlit jejich podstatu. Student bude vybaven základními znalostmi pro úspěšné vedení týmu a týmovou práci, stejné jako na základní praktické situace typu výběru nových zaměstnanců. Dovednosti: Student zvládá základní situace v oblasti řízení lidských zdrojů jako je práce v týmu, práce s vlastní motivací, je schopen participovat na výběru nových pracovníků, zvládá základní komunikační situace. Je schopen vnímat ekonomická rozhodnutí v organizaci a její výsledky v kontextu práci s lidskými zdroji. Student bude připraven na základní situace, které mohou v oblasti řízení lidských zdrojů v organizaci nastat a je schopen je přiměřeným způsobem řešit. Obecné způsobilosti:  Student umí pracovat a rozhodovat se samostatně a zodpovědně, dovede si utvářet vlastní názor a prezentovat jej.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím