Simulační manažerské hry

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

Předmět Simulační manažerské hry (SMH-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Lenka Lízalová, Ph.D. ( lizalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • Základní informace o manažerské hře Unisim
 • Úvod do problematiky formou cvičné sehrávky verze Cestovka
 • Prezentace cílů první ostré sehrávky verze Cestovka
 • Ostrá sehrávka (několik kol) verze Cestovka
 • Po každém kole diskuse strategií a výsledků verze Cestovka
 • Příprava cílů a strategie pro následující hry
 • Sehrávka několika kol další hry
 • Analýza průběhu hry, diskuse strategií a výsledků
 • Cvičné sehrávky verze Elektro
 • Prezentace cílů první ostré sehrávky verze Elektro
 • Ostrá sehrávka (několik kol) verze Elektro
 • Po každém kole diskuse strategií a výsledků verze Elektro
 • Prezentace získaných zkušeností obou verzí hry
 • Reflexe a hodnocení manažerské hry

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • Návody pro hráče k simulační manažerské hře Unisim, dostupné z http://unisim.cz/navody-k-simulacni-hre-unisim/

Anotace

Manažerské hry jsou praktickou aktivitou, při níž si studenti modelově procvičí rozhodování a jednání v situacích, které se vyskytují v podnikové praxi. Hlavním cílem, je pochopení základních pojmů podnikové ekonomiky, jejich vzájemných souvislostí a jejich praktického použití. Dalším dílčím cílem předmětu je rozvoj dovedností a návyků nezbytných pro praktickou řídící práci.


Znalosti: Student je schopen pracovat se strukturou a obsahem finančních zpráv (rozvaha, výsledovka a výkaz CF), dokáže porozumět finančním zprávám a interpretovat je.


Dovednosti: Studenti umí analyzovat chování konkurenčních firem, a tomu přizpůsobit rozhodování ve firmě. Dokáže pochopit a procvičit úspěšné herní strategie. Je připraven využívat získané teoretické poznatky ke strategickému ekonomickému myšlení.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně pracovat a kriticky myslet a řešit problémy inovativně, rychle reagovat na měnící se podmínky a situaci na reálných trzích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím