Cizí jazyk I u4 – angličtina

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk I u4 – angličtina (ANJ1-4)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Jitka Ryšková ( ryskova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení4 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Transport in Tourism
  2. Air Transport
  3. Water Transport
  4. Road Transport
  5. Rail Transport
  6. Travel Documents and Customs Regulations

Doporučená literatura

 • 1) E-learningová opora. Jihlava: VŠPJ.
  2) Murphy, R. (2012). English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press. Povinná
  3)W a l k e r , R . a Harding, K. (2006). Tourism 2: upper intermediate. Oxford: Oxford University Press. Oxford English for careers.
  4)Brook-Hart, G. a Clark, D.(2013). Cambridge English: Business benchmark: upper intermediate. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
  5) S t r u t t , P . a O´Keeffe, M. (2013). English for international tourism: upper intermediate. Harlow: Pearson.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití získaných odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.
Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí používat odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích.


Dovednosti: Student rozumí odbornému textu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce v anglickém jazyce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím