Základy cestovního ruchu

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětZáklady cestovního ruchu (ZCR-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Ivica Linderová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do teorie cestovního ruchu
 • Trh cestovního ruchu a předpoklady rozvoje cestovního ruchu
 • Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství (spotřeba, tvorba hodnoty, multiplikační efekt, zaměstnanost, regionální rozvoj,platební bilance státu, mimoekonomické funkce cestovního ruchu)
 • Vývoj cestovního ruchu v České republice a ve světě
 • Orgány a organizace cestovního ruchu v České republice
 • Služby cestovního ruchu
 • Služby pasových a celních orgánů. Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
 • Normy Evropské unie pro oblast cestovního ruchu
 • Právní úprava cestovního ruchu v České republice, Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikaní v znění pozdějších předpisů, Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník, Ochrana spotřebitele v cestovním ruchu, Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu v znění pozdějších předpisů
 • Pojištění v cestovním ruchu
 • Rozvojové programy v cestovním ruchu

Doporučená literatura

 • Linderová, I. (2013). Cestovní ruch – základy a právní úprava. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava.
 • Linderová, I. (2015). Cestovní ruch. Teoretická a právní východiska. Praha: Idea Servis.
 • Gúčik, M. (2010). Cestovný ruch. Úvod do štúdia. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism
 • Orieška, J. (2010). Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis.
 • Goeldner, Charles L. a Ritchie, Brent J. R. (2012). Tourism. Hoboken: John Wiley and Sons.
 • Zuelow, Eric G. E. (2016). A history of modern tourism. London: Palgrave.
 • Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o problematice cestovního ruchu, jeho terminologii a organizaci. Problematika dále zahrnuje základní právní předpisy pro oblast cestovního ruchu v České republice a základní normy platné v cestovním ruchu v Evropské unii. Cvičení jsou zaměřená na podrobnější rozebrání dotčených legislativních předpisů, dále se zaměřují na podrobnější probrání ekonomických aspektů cestovního ruchu formou prezentací a seminárních prací.
Znalosti: Student umí definovat a vysvětlit základní pojmy cestovního ruchu, umí vysvětlit postavení a význam cestovního ruchu v národním hospodářství, umí vyjmenovat a popsat nejdůležitější orgány a organizace cestovního ruchu v České republice a ve světě. Student umí vyjmenovat základní právní předpisy a koncepční dokumenty v oblasti cestovního ruchu a umí vysvětlit jejich dopad na řízení cestovního ruchu a na poskytování jednotlivých služeb (Živnostenský zákon, Občanský zákoník, Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, Zákon o ochraně spotřebitele, Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR, základní legislativa EU pro oblast cestovního ruchu aj.). Student umí vyjmenovat předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a umí zhodnotit předpoklady České republiky. Student umí vyjmenovat a popsat specifika služeb cestovního ruchu. Student umí podrobně popsat služby pojišťovací, celní a pasové.
Dovednosti: Student umí pracovat se základními legislativními předpisy týkajícími se cestovního ruchu v České republice a ve světě. Je schopen vyhledávaní a analýzy ekonomických dat souvisejících s cestovním ruchem (podíl cestovního ruchu na HDP, zaměstnanosti, návštěvnost, spotřební výdaje).
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice současného cestovního ruchu, průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci v oboru v českém i mezinárodním kontextu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím