Teorie služeb cestovního ruchu

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětTeorie služeb cestovního ruchu (TESL)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Ivica Linderová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Služby silniční dopravy
 • Služby železniční dopravy
 • Služby letecké dopravy
 • Služby vodní dopravy
 • Služby ostatní dopravy (městská, osobní horské dopravní zařízení, integrované dopravní systémy)
 • Peněžní a směnárenské služby
 • Lázeňské služby a služby zdravotního cestovního ruchu
 • Kongresové služby
 • Služby průvodců cestovního ruchu
 • Animační služby a služby volného času
 • Stravovací služby
 • Ubytovací služby
 • Globální etický kodex cestovního ruchu
 • Vývojové trendy na trhu cestovního ruchu

Doporučená literatura

 • Učební texty (E-learning).
 • Orieška, J. (2010). Služby v cestovním ruchu. 1. vydání. Praha : IDEA SERVIS.
 • Jafari, J. (2010). 2000). Encyklopedia of tourism. Londýn : Routlege.
 • Gúčik, M. a Šípková, I. (2004). Globalizácia a integrácia v cestovnom ruchu. Banská Bystrica : Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu.
 • Page, Stephen J. a Connell, J. (2006). Tourism a modern synthesis. Londýn: Thomson Learning.
 • Marčeková, R., Pompurová, K. a Gúčik, M. (2015). Zdravotný cestovný ruch. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • UNWTO. Globální etický kodex cestovního ruchu.

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o problematice jednotlivých služeb cestovního ruchu a správnou terminologii. Problematika dále zahrnuje základní právní předpisy pro jednotlivé oblasti služeb cestovního ruchu v České republice např. Lázeňský zákon. Cvičení jsou zaměřená na podrobnější rozebrání dotčených legislativních předpisů, Globálního etického kodexu a dále se zaměřují na podrobnější probrání vývojových tendencí cestovního ruchu ve světě.
Znalosti: Student umí definovat a vysvětlit základní pojmy v oblasti služeb cestovního ruchu a popsat jejich specifika. Student ovládá problematiku dopravních služeb včetně základní legislativy, významu dané dopravy pro cestovní ruch, terminologie apod. Je schopen vysvětlit např. rozdíly mezi klasickým a nízkorozpočtovým leteckým dopravcem, význam okružních plaveb pro cestovní ruch a jejich ekonomický dopad na dotčené regiony, objasnit potřebu a uplatňování AETR apod. Dokáže popsat specifika trhů jednotlivých typů služeb v cestovním ruchu, vždy včetně aktuální legislativy platné v České republice, terminologie, materiálně-technické základny apod.
Dovednosti: Student umí pracovat se základními legislativními předpisy týkajícími se služeb cestovního ruchu v České republice, případně v širším kontextu v Evropské unii.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice služeb cestovního ruchu, průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci v oboru v českém i mezinárodním kontextu. Sleduje trendy na trhu cestovního ruchu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím