Cizí jazyk II u1– ruština

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u1– ruština (RUJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 CJ 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Azbuka
 • L1 - Výchozí text.
 • Věty typu: Кто это? Это моя мама. Это не Ян, а Якуб.
 • Představování.
 • L2 - Výchozí text.
 • Číslovky 1 - 10 v 1. p., 1. p. podstatných jmen v oslovení.
 • Oficiální a neoficiální oslovení.
 • Pozdravy.
 • L3 - Výchozí texty.
 • 1. pád číslovek 11 – 20.
 • Spojení два (три,четыре) часа, года ... пять часов, лет.
 • Časování sloves жить, знать, говорить v přítomném čase. Osobní otázky.

Doporučená literatura

 • JELÍNEK, Stanislav, et al. Радуга по-новому 1 : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 128 s. ISBN 9788072386898.
 • E-learningová opora RUJ2/CR-u1. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

Kurz je doporučen studentům, jejichž mateřským jazykem není ruština.
Cílem předmětu je naučit se azbuku, dohovořit se v běžných komunikativních situacích, zvládnout a používat základní odbornou ruskou terminologii. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím