Cizí jazyk II u3– ruština

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u3– ruština (RUJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 CJ 3 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 CJ 3 3 kr. ZA

Sylabus

 • L7 - Výchozí texty.
 • I. a II. časování sloves typů читать, жить, говорить, учить.
 • Slovesa se skupinou –ова- /-ева-. Zvratná slovesa.
 • Slovesa se změnou kmenových souhlásek typů писать, ходить.
 • Slovesné vazby играть на чём, играть во что.
 • Свободное время.
 • L 8- Výchozí texty.
 • Další slovesa se změnou kmenových souhlásek.
 • Slovesné vazby интересоваться чем, увлекаться чем.
 • Skloňování osobních zájmen.
 • Знакомство.
 • Достопримечательности Праги.

Doporučená literatura

 • JELÍNEK, Stanislav, et al. Радуга по-новому 1 : učebnice ruštiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 128 s. ISBN 9788072386898.
 • E-learningová opora RUJ2/CR-u3. Jihlava: VŠPJ, 2019.

Anotace

Kurz je doporučen studentům, jejichž mateřským jazykem není ruština.


Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1/A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím