Cizí jazyk II u4– ruština

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u4– ruština (RUJ2-3)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 CJ 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • L1 - Výchozí texty.
 • Řadové číslovky. Měsíce. Datum.
 • Minulý čas sloves. Vykání. Определения основных понятий туризма.
 • Kурсы русского языка.
 • L2 - Výchozí texty.
 • Skloňování zájmen кто, что a dalších tázacích zájmen. Типы и виды туризма, индустрия туризма.
 • Vzory skloňování podstatných jmen v jednotném čísle.
 • Образование и обучение. Классификация средств размещения туристов.
 • L3 – Výchozí texty.
 • Zájmena там, туда. Časování sloves идти, ехать, мочь.
 • Infinitivní věty. Классификация предприятий питания, oсновные формы обслуживания.
 • Транспорт и транспортные средства.

Doporučená literatura

 • Jelínek, S. – Folprechtová, J. – Hříbková, R. – Žofková, H.: Радуга 2 по новому. Plzeň, Fraus 2008.ISBN 9788087062654.
 • E-learningová opora Cizí jazyk II u4- ruština. Jihlava: VŠPJ,2020

Anotace

Kurz je doporučen studentům, jejichž mateřským jazykem není ruština.


Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A1/A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím