Cizí jazyk II u5– ruština

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u5– ruština (RUJ2-3)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 CJ 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • L4 - Výchozí texty.
 • Časování sloves купить, спросить, взять.
 • Skloňování podstatných jmen v množném čísle.
 • Покупки.Туроператорская и турагентская деятельность.Пакет услуг.
 • L5 - Výchozí texty.
 • Předložkové vazby.
 • Skloňování podstatných jmen středního rodu.
 • Достопримечательности Москвы и Санкт Петербурга.
 • Классификация предприятий питания в туризме.
 • L6 – Výchozí texty.
 • Shrnutí skloňování podstatných jmen.
 • Прага.
 • Памятники Юнеско в Чешской республике.
 • Мой регион.

Doporučená literatura

 • Jelínek, S. – Folprechtová, J. – Hříbková, R. – Žofková, H.: Радуга 2 по новому. Plzeň, Fraus 2008.ISBN 9788087062654.
 • E-learningová opora Сizí jazyk II u5 - ruština. Jihlava: VŠPJ, 2022.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována napraktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná zásady používání obecného a základů odbornéhojazyka v běžných životních a profesních situacích.


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace,třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovatvýsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím