Cizí jazyk II u1– španělština

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u1– španělština (SPJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Eva Tomanová ( tomanova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 CJ 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • Osnova předmětu:
  1. Gramatika: přítomný čas (pravidelná x nepravidelná slovesa, zvratná slovesa).
  2. Gramatika: číslovky.
  3. Gramatika: předložky.
  4. Gramatika: zájmena.
  5. Gramatika: přídavná jména
  6. Saludos
  7. Conversaciónes telefónicas
  8. Mi familia
  Každé téma může zabrat jednu až několik hodin seminářů.

Doporučená literatura

 • Králová, V., Krbcová, M., Dekanová, A., Chacón, GIL P.(2011). Fiesta I. Plzeň: Fraus.Povinná(2012). E-learningová opora. Jihlava: VŠPJ.PovinnáNěmcová, J. a Kalábová, M.(2005). 2000 nejpoužívanějších španělských slov. Brno: CP Books.DoporučenáValerio Báez, S.J., Dubský, J., Králová, J.(2008). Moderní gramatika španělštiny. Plzeň: Fraus.DoporučenáMacínová, O. a Mlýnková, L.(2010). Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press.Doporučená

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické využití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností.


Předmět je určen pro studenty bez předcházejících znalostí nebo se základními znalostmi španělského jazyka. Studenti pracují s učebnicí Fiesta, která je doplňována cvičeními a texty z e-learningu, popř. jiných studijních materiálů. Studenti zde procvičují a prohlubují získané znalosti, základní morfologické, syntaktické struktury. Na cvičeních se rozvíjí všechny řečové dovednosti, klade se však důraz na mluvení a poslech. Na cvičeních jsou studenti připravováni na situace, do kterých se mohou dostat vběžném i pracovním životě.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím