Field Trip

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021

PředmětField Trip (FT-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Martina Drašarová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení40 h
Kombinované studium
Cvičení40 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 4 3 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Rux, J. (2016). Příručka pro vedoucí (průvodce) zájezdů. Praha: Idea Servis.
  • Podle tématu k průvodcovskému výkladu.

Anotace

Field Trip je zaměřený na terénní výukovou praxi zejména v oblasti průvodcovských služeb. Student má možnost vybrat si mezi týdenní
výukou v destinacích cestovního ruchu v tuzemsku (např. Broumovsko, Vysočina, Praha) nebo v zahraničí např. (Budapešť, Amsterdam,
Berlín, Paříž aj.). Terénní výuka v jednotlivých destinacích je realizována na základě zájmu studentů.
Student si během týdenní terénní výuky formou zájezdu ověří, procvičí a prohloubí poznatky získané v teoretické výuce z oblastí techniky
služeb cestovního ruchu (dopravních, ubytovacích, stravovacích aj.), managementu cestovních kanceláří a agentur, geografie cestovního
ruchu, dějin umění a dalších oblastí studia.
Cílem předmětu je ověřit poznatky získané z dosavadní teoretické výuky při realizaci zájezdu a práci průvodce cestovního ruchu v praxi.
Studenti si v praktické výuce vyzkouší podávaní průvodcovského výkladu, komunikaci s řidiči a zajištění programu zájezdu podle časového
harmonogramu, organizaci poznávacího zájezdu a jednaní s dodavateli služeb (ubytovací zařízení, muzea, galerie, čokoládovny – domluvené
prohlídky apod.). Velký důraz je kladen na samostatnou činnost studentů.
Znalosti: Student umí zpracovat průvodcovský výklad, informační minimum a excerpční lístky podle tematického zaměření zájezdu.
Dovednosti: Student je schopen podávat samostatný průvodcovský výklad. Je schopen řešit nepředvídatelné, problémové nebo krizové
situace, které mohou v průběhu zájezdu nastat. Je schopen komunikovat a jednat s dodavateli služeb.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím