Bakalářská práce

Studijní plán: Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021

PředmětBakalářská práce (BP-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Ivica Linderová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů7
Kombinované studium
DotacePředmět je v kombinované formě studia vyučován formou konzultací.
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 6 7 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 6 7 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 7 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

  • Podle zvoleného tématu bakalářské práce.
  • SP č. 5/2017 - Směrnice k zamezení plagiátorství na VŠPJ
  • SP č. 1/2021 - Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ

Anotace

Bakalářská práce je závěrečnou prací prvního stupně vysokoškolského studia. Student v ní prokáže schopnost práce s vědeckou a odbornou literaturou, schopnost analytického myšlení při řešení zadaného problému, schopnost kritického myšlení při aplikaci poznatků do praxe.
Bakalářská práce by měla mít přínos pro praxi nebo by se měla zabývat podrobnějším zkoumáním jevu či problému, který není v literatuře zatím dostatečně zpracován (např. nové trendy ve službách cestovního ruchu apod.).
Zpracování obsahové náplně bakalářské práce v požadované struktuře včetně abstraktu, úvodu, teoretické a analytické části, diskuse a závěru.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím