Právo

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětPrávo (PRV-1)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantJUDr. Pravomil Prchal, Ph.D. ( prchalp@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZK

Sylabus

  • 1. Úvod do práva, Teorie práva I. 2. Teorie práva II. 3. Listina základních práva a svobod, státní symboly 4. Ústava ČR 5. Pracovní právo I. 6. Pracovní právo II. 7. Živnostenský zákon, obchodní korporace 8. Rodinné právo I. 9. Rodinné právo II. 10. Občanské právo 11. Správní právo I. 12. Správní právo II. 13. Státní správa a samospráva

Doporučená literatura

  • Havránek, J. a kol.: Teorie práva. PrF MU Brno, Brno, 2008. Janků, M. a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-494-0. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky právního prostředí, v němž fungují jednotlivé právní subjekty. Přednášky poskytnou úvodní náhled do problematiky fungování práva ve společnosti a seznámí studenty se základy fungování práva ve společnosti, a to ve vybraných odvětvích práva.


Znalosti: Student umí popsat fungování základních právních norem ve společnosti v návaznosti na denní praxi. Vysvětlí úlohu práva a jeho potřeby ve společnosti.


Dovednosti: Student dovede vymezit svá práva a povinnosti v každodenní praxi ve společnosti.


Obecné způsobilosti: Student umí pracovat s právním názvoslovím a orientuje se v základních problémech práva v rozsahu potřebném pro praxi.  

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím