Management cestovních kanceláří a agentur

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětManagement cestovních kanceláří a agentur (MNCK)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. ( pachrova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Trh cestovních kanceláří
 • Historie cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice a ve světě
 • Klasifikace a organizační struktura cestovních kanceláří
 • Právní podmínky vzniku a provozu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice
 • Právo Evropské unie v oblasti cestovních kanceláří a cestovních agentur
 • Pojištění cestovních kanceláří (pojištění proti úpadku, pojištění odpovědnosti)
 • Ekonomické a materiální předpoklady úspěchu cestovních kanceláří
 • Soubor služeb a produkt cestovní kanceláře
 • Prostředky marketingové komunikace cestovních kanceláří (katalog)
 • Smluvní vztahy cestovní kanceláře s dodavateli služeb
 • Smluvní vztahy se zprostředkovateli zájezdů
 • Management stížností v cestovních kancelářích (Frankfurtské tabulky)
 • AETR
 • Kalkulace zájezdu (náklady na dopravu, poplatky na pozemních komunikacích v ČR a v ostatních evropských krajinách, náklady na průvodce, náklady na akce za pevné ceny, kurzové riziko, náklady na ubytování, stravování, vstupné pro účastníky zájezdu – přírodní a kulturně-historické památky)

Doporučená literatura

 • Studijní materiály v e-learningovém kurzu předmětu
 • Singh, L. K. (2008). Management of travel agency. Delhi: Isha Books.
 • Pompurová, K. (2013). Řízení provozu cestovních kanceláří. Praha: Idea Servis, 187 s.
 • Linderová, I. a Scholz, P. (2014). Cestovní ruch – sbírka příkladů. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 116 s.
 • Kunešová, E. a Farková, B. (2001). Technika zahraničních zájezdů. Praha: Idea Servis.
 • Syrrat, G. a Archer, J. (2012). Manual of travel agency practice. Oxford: Elsevier.
 • EN 13809:2003 „Služby CR – CA a CK – terminologie
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky vzniku a provozu cestovních kanceláří a agentur na úrovni České republiky a Evropské unie. Přednášky jsou zaměřeny na výklad legislativního rámce a jeho praktických dopadů na vznik a provozování těchto podnikatelských subjektů, seznamují studenty se základní odbornou terminologií, souborem služeb, organizací, klasifikací a marketingem cestovních kanceláří a agentur. Cvičení jsou orientována na rozvoj praktických dovedností potřebných k práci v cestovní kanceláří. Hlavní náplní cvičení je komplexní kalkulace autokarového zájezdu v podmínkách České republiky.


Znalosti: Student umí popsat procesy vzniku touroperátorů a retailerů a umí vysvětlit jejich funkce a význam na trhu cestovního ruchu. Student umí vyjmenovat a vysvětlit právní podmínky pro založení a provozování živností „provozování CK“ a „provozování CA“ v České republice a v Evropské unii. Student umí popsat soubor služeb cestovních kanceláří a agentur, umí popsat organizační strukturu cestovní kanceláře a umí definovat základní pojmy související s provozem těchto podniků. Student umí vysvětlit význam povinného pojištění záruky proti úpadku touroperátora pro spotřebitele a význam pojištění odpovědnosti pro cestovní kancelář. Student umí vyjmenovat povinné náležitosti smlouvy o zájezdu, umí popsat možnosti jejích změn a umí vysvětlit reklamační postup v případě reklamací služeb poskytnutých cestovní kanceláří. Student umí vyjmenovat a popsat nejvýznamnější české, evropské i světové organizace cestovních kanceláří a agentur a umí zdůvodnit význam členství v těchto profesních svazech. Student umí analyzovat marketingové nástroje používané cestovní kanceláří a umí zhodnotit produkt cestovních kanceláří typu zájezd.


Dovednosti: Student umí analyzovat nabídku a poptávku na trhu cestovních kanceláří a agentur. Student umí zpracovat kalkulaci zájezdu v podmínkách České republiky. Student umí vyřešit reklamování služeb poskytovaných cestovní kanceláří.


Obecné způsobilosti: Student umí používat své odborné znalosti a dovednosti a je schopen pod vedením zajišťovat běžný chod cestovní kanceláře a agentury. Student umí jednat ze zákazníkem cestovní kanceláře, srozumitelně sdělovat informace o produktech cestovní kanceláře a podmínkách poskytování služeb cestovních kanceláří a agentur.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím