Management pohostinských zařízení

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětManagement pohostinských zařízení (MPZ-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Ivica Linderová, PhD.
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 PV 4 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 PV 4 2 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Pohostinské služby a gastronomie
 • Podstata a zvláštnosti managementu pohostinských zařízení
 • Organizační a personální zajištění pohostinských zařízení
 • Pracovní právo a management lidských zdrojů v pohostinských zařízeních
 • Organizace výroby v pohostinských zařízeních
 • Tvorba jídelního a nápojového lístku
 • Plánování výroby a zajištění zboží
 • Financování, hospodaření pohostinských zařízení
 • Příprava a distribuce jídel
 • Standardy a podávání jídel a nápojů
 • Banketové akce
 • Hygiena v pohostinských zařízeních
 • Trendy na trhu pohostinských služeb

Doporučená literatura

 • Salač, G. Stolničení. 2. vydání. Praha.
 • Patúš, P., Gúčik, M. a Marušková, J. (2011). Manažment prevádzky pohostinského zariadenia. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism.
 • EV/ISO 18513:2003 „Služby CR – Hotely a ostatní kategorie turistického ubytování – terminologie"
 • Stanley, J. a Stanley, L. (2015). Food tourism: A practical marketing guide. Oxfordshire, Cabi.
 • Sládek, G. (2001). Podnikanie a štandardy v pohostinstve a hotelierstve. Bratislava: Epos.
 • Sládek, G. (2007). Manažment v pohostinstve a hotelierstve. Bratislava: Epos.
 • Metz, R., Gruner, H. a Kessler, T. (2008). Restaurace a host: základní odborné vědomosti: restaurace, hotel, kuchyně. Praha: Europa-Sobotáles.

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty základními znalostmi o problematice jednotlivých služeb cestovního ruchu a správnou terminologii. Problematika dále zahrnuje základní právní předpisy pro jednotlivé oblasti služeb cestovního ruchu v České republice např. Lázeňský zákon. Cvičení jsou zaměřená na podrobnější rozebrání dotčených legislativních předpisů, Globálního etického kodexu a dále se zaměřují na podrobnější probrání vývojových tendencí cestovního ruchu ve světě.
Znalosti: Student umí definovat a vysvětlit základní pojmy v oblasti služeb cestovního ruchu a popsat jejich specifika. Student ovládá problematiku dopravních služeb včetně základní legislativy, významu dané dopravy pro cestovní ruch, terminologie apod. Je schopen vysvětlit např. rozdíly mezi klasickým a nízkorozpočtovým leteckým dopravcem, význam okružních plaveb pro cestovní ruch a jejich ekonomický dopad na dotčené regiony, objasnit potřebu a uplatňování AETR apod. Dokáže popsat specifika trhů jednotlivých typů služeb v cestovním ruchu, vždy včetně aktuální legislativy platné v České republice, terminologie, materiálně-technické základny apod.
Dovednosti: Student umí pracovat se základními legislativními předpisy týkajícími se služeb cestovního ruchu v České republice, případně v širším kontextu v Evropské unii.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice služeb cestovního ruchu, průběžně sleduje a vyhodnocuje situaci v oboru v českém i mezinárodním kontextu. Sleduje trendy na trhu cestovního ruchu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím