Metodika průvodcovské činnosti

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětMetodika průvodcovské činnosti (MPC)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Martina Drašarová, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 3 2 kr. ZA
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 PV 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Základní pojmy a právní podmínky potřebné k výkonu práce průvodce
 • Vlastnosti vedoucího zájezdu
 • Psychologicko – pedagogické aspekty práce průvodce
 • Zásady společenského chování pro průvodce cestovního ruchu
 • Vztah průvodce a CK
 • Příprava průvodce – informační minimum a jeho zpracování
 • Příprava vedoucího na zájezd (topografie a chronologie zájezdu)
 • Převzetí zájezdu v CK a psychologická příprava zájezdu
 • Provedení, vyhodnocení a vyúčtování zájezdu
 • Problémové situace
 • Zásady první pomoci
 • Multikulturní prostředí současného světa
 • Praktický výkon práce průvodce
 • Praktický výkon práce průvodce

Doporučená literatura

 • Rux, J. (2016). Příručka pro vedoucí (průvodce) zájezdů. Praha: Idea Servis, 74 s.
 • Seifertová, V. (2013). Průvodcovské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 207 s.
 • Ryšavá, J. a Voleman, S. (2009). Pravidla pro volný pohyb průvodcovských a doprovodných služeb v oblasti cestovního ruchu. V Praze: Asociace průvodců České republiky, 67 s.
 • Collins, Reily, V. (2000). Becoming a tour guide: Principles of guiding and site interpretation. Thomson.
 • Orieška, J. (1999). Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 5. čes. uprav. vyd. Praha: Idea Servis, 153 s.
 • Orieška, J. (1999). Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: IDEA SERVIS, 244 s.

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky práce průvodce cestovního ruchu. Studenti se seznámí s terminologií, právními podmínkami pro výkon průvodcovské činnosti. Dále budou seznámeni s prací místního průvodce i průvodce zájezdu, s jednotlivými etapami přípravy zájezdu, s jeho realizací, vyhodnocením a vyúčtováním.


Znalosti: Studenti prokazují znalosti právních předpisů, terminologie používané v normách EU a jejich českých ekvivalentů. Umí vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé fáze přípravy průvodce na provádění nebo na zájezd, vysvětlit princip a vyjmenovat pravidla a normy volného pohybu služeb v rámci EU.


Dovednosti: Studenti umí pracovat s různými zdroji informací, GIS, plánovači tras a využívat webových stránek věnovaných turismu. Dovedou navrhnout a realizovat zájezd, analyzovat a řešit konkrétní úkoly z práce průvodce včetně řešení problémových situací.


Obecné způsobilosti: Studenti jsou schopni vykonávat práci průvodce a s ní spojené činnosti ve všech jeho typech, mimo typu horský průvodce a horský vůdce. Dovedou se samostatně a odpovědně rozhodovat a nést odpovědnost za svou činnost. Jsou schopni týmové práce a vedení skupiny, orientují se v cizím prostředí, vždy dbají etických zásad. Jsou schopni domluvit se ve dvou cizích jazycích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím