Cizí jazyk II u4 – němčina

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u4 – němčina (NEJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 4 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 CJ 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • 5.L.- Verabschiedung, Grammatik und Strukturen
 • Bezahlung entgegennehmen, Rechnungsbeträge klären, Grammatik und Strukturen
 • Extras anbieten, Gäste verabschieden, Grammatik und Strukturen
 • 6. L. - Informationen für den Urlaubsort, Grammatik und Strukturen
 • Sehenswürdigkeiten empfehlen, lokale Hinweise, Grammatik und Strukturen
 • Wege beschreiben, Auskünfte zu Verkehrsmitteln, Vermittlung von Unterkünften, Grammatik und Strukturen
 • Wiederholung
 • 7.L.-Reiseauskünfte, Informationen zu Tagesausflügen, Grammatik und Strukturen
 • Hinweise für Individual- und Gruppenreisen, Grammatik und Strukturen
 • Verkehrsverbindungen empfehlen, Grammatik und Strukturen
 • Zimmervermittlung bei Weiterreise, Grammatik und Strukturen

Doporučená literatura

 • COHEN, U. Herzlich willkommen - Aktuelle Ausgabe: Deutsch in Restaurant und Tourismus. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017. ISBN 978-3-12-606182-7.
 • E-learningová opora NEJ2/CR-u4. Jihlava: VŠPJ, 2020.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2. Student zná zásady používání obecného a základů odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích. 


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokáže používat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím