Cizí jazyk II u5 – němčina

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětCizí jazyk II u5 – němčina (NEJ2-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantMgr. Ivana Brychtová ( brychtova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 5 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 CJ 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Reisebürogründung, Arten von Reisebüros, Anzeigen, Internetartikel, Telefongespräche, Stellanzeigen.Grammatik und Strukturen.
 • Verschiedene Reiseformen und –typen, Angebote im Reisebüro, Werbeanzeigen, Internet,Logos.Grammatik und Strukturen.
 • Anforderungen an den Reiseberater, seine Eigenschaften, Schlüsselqualifikationen.
  Grammatik und Strukturen.
 • Beratungsgespräche, Verkaufsstrategien, Dialoge, Telefongespräche, Reservierungssysteme.Grammatik und Strukturen.
 • Korrespondenz- Angebote, Reservierungen, Beschwerden.Grammatik und Strukturen.
 • Wiederholung.
 • Highlights in Tschechien.Grammatik und Strukturen.
 • Highlights in deutschsprachigen Ländern - Deutschland.Grammatik und Strukturen.
 • Highlights in deutschsprachigen Ländern - Österreich.Grammatik und Strukturen.
 • Highlights in deutschsprachigen Ländern - die Schweiz.Grammatik und Strukturen.
 • Highlights in anderen Ländern der Welt.Grammatik und Strukturen.
 • Wiederholung.

Doporučená literatura

 • Lévy-Hillerich, D.(2004). Kommunikation im Tourismus. Plzeň: Fraus
 • E-learningová opora NEJ2/CR-u5. Jihlava: VŠPJ, 2021.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí základů obecného jazyka a základní terminologie odborného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována napraktické užití nabytých znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná zásady používání obecného a základů odbornéhojazyka v běžných životních a profesních situacích.


Dovednosti: Student rozumí základům obecného a odborného jazyka. Je schopen v základním cizojazyčném materiálu vyhledat informace,třídit je, analyzovat, reinterpretovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném projevu. Dokážepoužívat základy obecného i odborného jazyka v běžných životních a profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovatvýsledky své práce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím