Experiment v technické praxi

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021

PředmětExperiment v technické praxi (ETP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Luboš Kameník, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 PV 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 PV 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 5 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 PV 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 PV 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 PV 5 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 PV 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 5 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 PV 3 5 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 PV 5 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Teorie modelování – definování problému, atributy modelování, vlastnosti modelu
 • Materiální, abstraktní, hybridní modelování
 • Teorie experimentu
 • Veličiny a jejich měření ve strojírenské praxi
 • Měřící metody, algoritmy a přístroje pro měření mechanických veličin
 • Měřící soustavy a řetězce
 • Vyhodnocení a diskuze výsledků experimentu
 • Technické zkušebnictví a testování
 • Technická diagnostika a spolehlivost

Doporučená literatura

 • Klement J., Plánička F., Vlk M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, Plzeň: Západočeská univerzita, 2004, skripta.
 • Janíček P.: Technický experiment, skripta, VUT Brno, 1989
 • Janíček P.: Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky hledání souvislostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-7204-555-6.
 • Janíček P., Marek J., a kol. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Grada Publishing, s.r.o., 2013

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem realizace experimentu jako empirického nástroje zkoumání dějů a jevů v technice, se základy zkušebnictví jako důležité fáze výrobního procesu. V rámci výuky předmětu získá posluchač teoretické znalosti a dílčí praktické dovednosti v oblasti modelování problému, experimentálních metod zjišťování mechanických vlastností materiálů i konstrukčních uzlů užívaných ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu. Dále získá základní informace o technických prostředcích, metodách i metodikách používaných v průmyslovém zkušebnictví a diagnostice tech. stavu dílců i komplexních výrobků.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím