Programování technických výpočtů

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětProgramování technických výpočtů (PTV-ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Ondřej Tichý, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška2 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 1 3 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 3 kr. KZ
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. KZ
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. KZ
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. KZ

Sylabus

 • - Úvod k technickým výpočtům, seznámení s prostředím Matlab, numerické datové typy, operátory, skripty.
 • - Funkce a modularita, běh výpočtu.
 • - Lokální a globální proměnné, rekurze.
 • - Pole a další předdefinované datové typy.
 • - Logické operace a indexování.
 • - Práce s textovými a binárními soubory (mat, csv, xlsx a další).
 • - Matice a jejich využití v reprezentace obrazu.

 • - Vizualizace výsledků technických výpočtů a simulací.
 • - Symbolické výpočty.
 • - Objektově orientované programování v prostředí Matlab.
 • - Rozvaha aplikace, události a jejich ošetření.
 • - Tvorba uživatelského rozhraní.

Doporučená literatura

 • Zaplatílek K., Doňar B.: MATLAB pro začátečníky, 2. vydání, BEN – technická literatura, Praha, 2005
 • Daniš S.: Základy programování v prostředí Octave a Matlab, 1. vydání, Matfyzpress, Praha, 2009, 220 s
 • Zaplatílek K., Doňar B.: MATLAB – tvorba uživatelských aplikací, 1. vydání, BEN – technická literatura, Praha, 2004, 216 s
 • Zaplatílek K., Doňar B.: MATLAB – začínáme se signály, 1. vydání, BEN – technická literatura, Praha, 2006, 272 s

Anotace

Absolvováním předmětu získají studenti vhled do programování technických výpočtů v prostředí Matlab, naučí se uplatňovat a využívat základní datové typy a funkce a provádět efektivní technické výpočty a simulace.


Znalosti: Student zná principy a základy programování technických výpočtů v prostředí Matlab, má přehled o standardních datových typech a orientuje se v předdefinovaných funkcích.


Dovednosti: Student umí použít prostředí Matlab při řešení konkrétní technické úlohy, umí efektivně využít předdefinované datové typy a funkce. Umí načíst a uložit data z a do standardníchformátů, umí vhodně vizualizovat výsledky technických výpočtů a simulací. Umí vytvořit základní grafické rozhraní.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím