Bakalářská práce

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021

PředmětBakalářská práce (BP-ATP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů6
Prezenční studium
Cvičení6 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 6 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 6 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 6 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 6 6 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 6 6 kr. ZA

Sylabus

  • Zpracování podkladů souvisejcích s bakalářskou prací
  • Realizace díčích úkolů pro řešení bakalářské práce
  • Konzultace s vedoucím bakalářské práce
  • Zpracování bakalářské práce

Doporučená literatura

  • SP č. 6/2017 - Směrnice pro vedení, vypracování a zveřejňování závěrečných prací na VŠPJ
  • Šablona ZP VŠPJ

Anotace

Cílem předmětu Bakalářské práce je vytvořit pro studenta podmínky pro dokončení závěrečné práce. Student individuálně a formou konzultací se svým vedoucím BP řeší úkoly a problémy související se svou BP. Garant předmětu stanovuje obecné podmínky na realizaci předmětu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím