Výrobní technologie II

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021

PředmětVýrobní technologie II (VT2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Luboš Kameník, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Výrobní proces, technická příprava výroby, výrobní operace
 • Technologie třískového obrábění – základní rozdělení, řezný proces, počítačová podpora
 • Technologie tváření – plošné, objemové
 • Slévárenská technologie
 • Svařování materiálů
 • Zpracování plastů a nekovových materiálů
 • Technologie povrchových úprav
 • Speciální technologie a výrobní procesy

Doporučená literatura

 • Kocman, Karel. Speciální technologie obrábění. Brno: PC-DIR Real, s.r.o. 199
 • SUCHY, Ivana. Handbook of die design. 2nd edition New York: McGRAW-HILL, 2006. pp. 730
 • ZDRAVECKÁ, Eva a Ján KRÁL´. Základy strojárskej výroby. 1. vyd. Prešov: Vydavatel´stvo Michala Vaška, 2002. 145 s.
 • HUMÁR, A. Výrobní technologie II [online]. Studijní opory pro podporu samostudia v oboru „Strojírenská technologie“. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002. Dostupné z: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/opory-save/VyrobniTechnologie_II.pdf.
 • KOCMAN, K., PROKOP, J. Výrobní technologie II - Obrábění. Skriptum VUT v Brně. Akademické nakladatelství CERM, 2002. 83 s.
 • KOCMAN, K., PROKOP, J. Technologie obrábění. Druhé vydání. Akademické nakladatelství CERM, 2005. 270 s.
 • SANDVIK CZ s.r.o. Technická příručka obrábění. 2005. C-2900:3CZE/01. AB Sandvik Coromant 2005.

Anotace

Cílem předmětu je seznámení studentů s hlavními výrobními technologiemi používanými ve strojírenském průmyslu. Vytvořit základní znalost u vybraných technologií, obrábění, tváření, zpracování plastů, pro následné prohlubování těchto vědomostí v dalším studijním předmětu Výrobní technologie II.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím