Matematika 2

Studijní plán: Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětMatematika 2 (MAT2-2)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
Garantdoc. RNDr. Petr Gurka, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů6
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 6 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 6 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 6 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 6 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Funkce více proměnných: spojitost, limita, parciální derivace.
 • Derivace ve směru, slabý a silný (totální) diferenciál, tečná rovina. Derivace složené funkce. Věta o implicitní funkci.
 • Taylorova věta pro funkce více proměnných, Totální diferenciály vyšších řádů. Lokální extrémy funkce více proměnných.
 • Vázané extrémy. Globální extrémy funkce více proměnných.
 • Dvojný a trojný integrál: definice, výpočet (Fubiniova věta, věta o substituci).
 • Aplikace vícerozměrných integrálů (obsah, objem, statický moment, těžiště).
 • Obyčejné diferenciální rovnice: rovnice 1. řádu řešitelná separací proměnných, lineární diferenciální rovnice 1. řádu.
 • Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou.
 • Soustavy lineárních diferenciálních rovnic 1. řádu. Řešení pomocí eliminace a pomocí Eulerovy metody.
 • Laplaceova transformace: definice, základní vlastnosti.
 • Použití Laplaceovy transformace na řešení diferenciálních rovnic.
 • Transformace Z
 • Použití transformace Z
 • Fourierova transformace.

Doporučená literatura

 • GURKA, P., DVOŘÁKOVÁ, S., Matematika 2 pro technické obory, VŠPJ, Jihlava, 2019.
 • HOJDAROVÁ, M., KRAUS, M., Sbírka řešených a neřešených příkladů z vybranných partií vysokoškolské matematiky, VŠPJ, Jihlava, 2013.
 • NEDOMA, J., Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných. VŠPJ, Jihlava, 2008, ISBN 978-80-87035-18-4.
 • NEDOMA, J., Nekonečné řady, diferenciální rovnice, Laplaceova a Fourierova transformace. VŠPJ, Jihlava, 2007, ISBN 978-80-87035-11-5.
 • ADAMS, R. A., Calculus: a complete course, Pearson, Addison Wesley, Toronto, 2006, ISBN 0-321-27000-2.

Anotace

Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi z oblasti matematické analýzy, a to především diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných, obyčejných diferenciálních rovnic a základních integrálních transformací.


Znalosti: Absolvent zná základní věty a definice, které jsou obsahem předmětu Matematika 2, zná souvislosti a vztahy mezi studovanými objekty a dokáže je vysvětlit. Získaných poznatků umí využít při řešení příslušných matematických problémů.


Dovednosti: Absolvent předmětu umí využívat získaných matematických znalostí při dalším studiu odborných přírodovědných a technických předmětů. Dále umí využít získaných matematických poznatků při řešení úloh z praxe.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím