Bezpečnost v elektrotechnice

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětBezpečnost v elektrotechnice (BVE-ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Miloš Procházka
Jazykčesky
Počet kreditů1
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 1 1 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 1 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 1 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 1 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 1 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 1 1 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 1 kr. ZA

Sylabus

 • Rizika a přčiny vzniku úrazů v elektrotechnice
 • Odborná způsobilost v elektrotechnice dle NV č.194/2022 Sb.
 • Jednotná symbolika a označování v elektrotechnice
 • Vliv technického uspořádání a lidského faktoru na bezpečnost práce, zásady bezpečné obsluhy a práce na elektrických zařízeních
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení
 • Revize elektrických zařízení
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem
 • Vytváření dokumentace pro průmyslové silnoproudé i slaboproudé rozvody
 • Základní pojmy elektromagnetické kompatibility
 • Základní principy tzv. „obloukové ochrany“ (AFDD)

Doporučená literatura

 • Kaláb P., Steinbauer M., Veselý, M. - Bezpečnost v elektrotechnice. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 2007. 80-21435-09-7.
 • Kříž M. - Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost. 9. vyd. Praha: IN-EL, 2012.
 • Cipra M., Kříž M., Kůla V. - Úvod do elektrotechniky. 2. vyd. Praha: ČVUT, Praha. 2002
 • Kříž M. - Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (desáté - aktualizované vydání, rok vydání 2014) ISBN: 978-80-87942-01-7.
 • Dudek J.: - Bezpečnost v elektrotechnice - učební text, VŠB-TU Ostrava 2010, ISBN 978-80-248-2562-5

Anotace

V prvn čsti předmětu jsou studenti prokoleni v bezpečnosti prce na elektrickch zařzench ve smyslu vyhlky 50/1978 Sb., včetně zležitost souvisejcch s prvn pomoc. Absolvovn kolen je nutnou podmnkou pro prci v laboratořch. Dal čst předmětu seznamuje studenty se způsoby tvorby dokumentace k elektrickm zařzenm, vybavenm rozvaděčů a průmyslovmi elektrotechnickmi prvky.


 


Obecn způsobilosti: Student se stv osobou prokolenou a přezkouenou na odpovdajc rovni vyhlky 50/1978 Sb., jeho znalosti jsou pro danou roveň určeny touto vyhlkou. Student se um orientovat v elektrotechnick dokumentaci běžně použvan v průmyslov praxi.


Absolvováním předmětu nezíská  student obecně platné osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci, získaná kvalifikace platí pouze pro účely výuky v rámci VŠPJ.


 Osnova:

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím