Výrobní technologie II

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021

PředmětVýrobní technologie II (VT2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Luboš Kameník, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Teorie obrábění
 • Vznik třísky, druhy třísek
 • Řezná síla
 • Obráběcí stroje
 • Nástroje pro obrábění
 • Automatizace obrábění
 • Dokončovací operace
 • Nekonvenční metody obrábění
 • Dílenská kontrola
 • Technologičnost konstrukce
 • Výrobní a montážní postupy

Doporučená literatura

 • FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM 2006, 225 s.
 • KOCMAN, Karel a Jaroslav PROKOP. Výrobní technologie II: [obrábění]. Brno: CERM, 2002, 83 s.
 • KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s.
 • URBÁNEK, Jiří. Automatizace výrobních procesů: obrábění. Vyd. 1. Brno: Ediční středisko VUT, 1990, 165 s.
 • PÍŠKA, Miroslav a kolektiv. Speciální technologie obrábění. 1. vyd. Brno: CERM, s.r.o., 2009. 247 s.

Anotace

Předmět Výrobní technologie II. prohlubuje základní znalosti a pojmy v oblasti teorie obrábění, výrobních procesů, obráběcích strojů a nástrojů, mechanizace, automatizace a programování obrábění. Dále v oblasti nekonvenčních metod obrábění a dokončovacích operacích, dílenských kontrol výrobků, technologičnosti konstrukce, montáží, včetně výrobních a montážních postupů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím