Anglický jazyk /ATP-u4

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021

PředmětAnglický jazyk /ATP-u4 (AJ4ATP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2016/2017 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 CJ 4 2 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 4 2 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Mathematical Expressions: Geometry
 • 2. Electronics (selected topics)
 • 3. Jobs in Engineering
 • 4. Mechanics (selected topics)
 • 5. Statics (selected topics)
 • 6. Dynamics (selected topics)

Doporučená literatura

 • GLENDINNING, Eric H.; GLENDINNING, Norman. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering. Oxford: OUP, 2001. 190 s. ISBN 0194573923.
 • HIBBELER, R. C. Engineering Mechanics: Dynamics. 13th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson, 2013. ISBN 9780132911276.
 • HIBBELER, R. C. Engineering Mechanics: Statics. 13th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson, 2013, xxiii, 648 p. ISBN 0132915545.
 • SAWHNEY, G. S. Fundamentals of Mechanical Engineering: Thermodynamics, Mechanics, Theory of Machines, Strength of Materials and Fluid Dynamics. 3. PHI Learning Pvt. Ltd., 2015. ISBN 978-81-203-5133-2.
 • SAMUEL, S., B. STEVENSON a E. WEEKS. Advanced Simulation using Nastran: Project Oriented Learning Manual for People Who design Stuff. San Jose: Design Visionaries, 2008. ISBN 0-9754377-7-1.

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí odborného jazyka a prohloubení znalostí a dovedností z oblasti obecného jazyka. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.


Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni A2/B1. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. přijímací řízení, obchodní jednání, obchodní korespondence, profesní prezentace.


Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen v něm vyhledat informace, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v běžných profesních situacích.


Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím