Základy elektrotechniky

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021

PředmětZáklady elektrotechniky (ZEL-ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantDr. Ing. Vlastimil Vondra
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Laboratoře3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod, motivace, základní pojmy, elektrické pole, proudové pole.
 • Elektrický odpor, elektrická kapacita, elektrický zdroj, elektrický obvod, základní metody řešení elektrických obvodů.
 • Jednoduché elektrické obvody a jejich řešení.
 • Metoda smyčkových proudů, metoda uzlových napětí.
 • Magnetické pole.
 • Střídavá napětí a proudy.
 • Kapacitor.
 • Induktor.
 • Přechodné děje v elektrických obvodech.
 • Základní obvody se střídavým proudem.
 • Výkon a práce v obvodu se střídavým proudem.
 • Polovodiče.
 • Dioda a tranzistor.
 • Základní elektrické obvody s polovodiči.

Doporučená literatura

 • Brtník B.: - Základní elektrické obvody, BEN, Praha, 2011
 • Brtník B.: - Elektrické obvody v příkladech, BEN, Praha 2010
 • Sedláček J., Steinbauer M.: - Elektrotechnika 1, FEKT VUT, Brno 2012
 • Sedláček J., Valsa J.: - Elektrotechnika 2, FEKT VUT, Brno 2012
 • Černík M.: - Elektrické obvody: teorie a příklady, TUL, Liberec 2014

Anotace

Předmět seznamuje studenty s principy, vlastnostmi a parametry prvků používaných v moderních elektronických obvodech a to jak pasivních, tak aktivních, a konstrukčních prvků zařízení výpočetní a řídící techniky. Stručně jsou vysvětleny fyzikální základy funkce diod, tranzistorů, optoelektronických součástek a magnetických obvodů.


 Znalosti: Student zná principy činnosti, vlastnosti a parametry pasivních a aktivních součástek a moderních funkčních bloků. Zná princip, funkci, zapojení a popis činnosti základních elektronických obvodů a elektronických konstrukčních prvků. 


 Dovednosti: Student umí používat základní měřicí přístroje používané při údržbě a oživování analogových a číslicových systémů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím