Základy elektrotechniky

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětZáklady elektrotechniky (ZEL-ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantDr. Ing. Vlastimil Vondra
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška3 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení4 h
Laboratoře3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2018/2019 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vnější popis elektrického obvodu, zdroj a spotřebič, impedance.
 • Přechodové děje, frekvenční charakteristiky.
 • Polovodiče, tranzistorový jev, princip bipolárního tranzistoru.
 • Technologie CMOS, unipolární tranzistor.
 • Elektronické spínací prvky, dynamika, omezení.
 • Technologie logických prvků, základní elektrické charakteristiky.
 • Logické obvody, realizace kombinačních funkcí.
 • Paměti, hradlová pole, mikrokontroléry.
 • Optoelektronické součástky, zobrazovací jednotky, optický záznam.
 • Odrazy na vedení, přeslechy, přenos impulsů.
 • Elektromagnetické vlnění, elektromagnetická kompatibilita, rušení.
 • Magnetické materiály, transformátory, točivé stroje.

Doporučená literatura

 • Brtník B.: - Základní elektrické obvody, BEN, Praha, 2011
 • Brtník B.: - Elektrické obvody v příkladech, BEN, Praha 2010
 • Sedláček J., Steinbauer M.: - Elektrotechnika 1, FEKT VUT, Brno 2012
 • Sedláček J., Valsa J.: - Elektrotechnika 2, FEKT VUT, Brno 2012
 • Černík M.: - Elektrické obvody: teorie a příklady, TUL, Liberec 2014

Anotace

Předmět seznamuje studenty s principy, vlastnostmi a parametry prvků používaných v moderních elektronických obvodech a to jak pasivních, tak aktivních, a konstrukčních prvků zařízení výpočetní a řídící techniky. Stručně jsou vysvětleny fyzikální základy funkce diod, tranzistorů, optoelektronických součástek a magnetických obvodů. V druhé části se studenti seznámí se základními aplikacemi probíraných prvků ve spínacích obvodech, logických členech, při magnetickém záznamu a reprodukci, realizaci pohybových mechanizmů, zobrazení, optickém záznamu a s použitím optických vláken.


 Znalosti: Student zná principy činnosti, vlastnosti a parametry pasivních a aktivních součástek a moderních funkčních bloků. Zná princip, funkci, zapojení a popis činnosti základních elektronických obvodů a elektronických konstrukčních prvků. 


 Dovednosti: Student umí používat základní měřicí přístroje používané při údržbě a oživování analogových a číslicových systémů

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím