Anglický jazyk /ATP-u6

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022

PředmětAnglický jazyk /ATP-u6 (AJ6-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Zdeňka Dostálová ( dostalova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 2 2 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 2 2 kr. ZA

Sylabus

 • Numerical Analysis Software; if-clauses; past infinitive; describing trends
 • Electric Circuits; imperatives; presentation skills
 • Industry 4.0; past modal phrases; academic writing, scientific paper
 • Product Lifecycle Management; phrases with passive; literature research and thesis
 • Computer-Aided Technologies; indirect speech; drawing instructions
 • Jobs in Engineering; present perfect II; writing CV and résumé

Doporučená literatura

 • Dostálová, Z. Anglický jazyk /ATP-u6, studijní opora v LMS Moodle. E-learning VŠPJ
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English: with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4
 • SAWHNEY, G. S. Fundamentals of Mechanical Engineering: Thermodynamics, Mechanics, Theory of Machines, Strength of Materials and Fluid Dynamics. 3. PHI Learning Pvt. Ltd., 2015. ISBN 978-81-203-5133-2.
 • LITTLE, D. G., Leni DAM, Lienhard LEGENHAUSEN. Language learner autonomy: theory, practice and research. Blue Ridge Summit, PA: Multilingual Matters, 2017. ISBN 9781783098613
 • BUDYNAS, Richard G.,Keith J. NISBETT. Shigley's Mechanical Engineering Design (in SI Units). 10 edition. McGraw-Hill Higher Education, 2014. ISBN 978-9814595285.

Anotace


Cíl: Cílem předmětu je zvládnutí odborného anglického jazyka a znalostí a dovedností potřebných k efektivní komunikaci v angličtině v profesním a akademickém prostředí. Dalším cílem je zvýšení autonomie studentů, lepší porozumění jejich vlastním jazykovým potřebám spojeným s profesní praxí a plánování individuálních studijních aktivit k jejich uspokojení jak v rámci předmětu, tak v praxi. Cvičení jsou aplikačně orientována na praktické užití nabytých odborných znalostí, rozvoj všech jazykových dovedností a práci s autentickými a odbornými cizojazyčnými materiály a zdroji.Znalosti: Student se orientuje v gramatických strukturách na úrovni B1/B2. Student zná a umí použít odbornou terminologii, umí definovat a vysvětlit odborné termíny svého oboru. Student zná zásady používání obecného a odborného jazyka v běžných profesních situacích, jako např. komunikace s klienty, spolupracovníky, podřízenými nebo vědeckými kolegy, prezentování a obhajování svých výsledků, vysvětlování, instruování, obchodní jednání, diskuse a disputace. Student analyzuje a zná své vlastní potřeby dalšího vzdělávání v odborném anglickém jazyce.Dovednosti: Student rozumí odbornému materiálu a orientuje se v něm. Je schopen vyhledat informace v anglicky psaném zdroji, třídit je, analyzovat, reinterpretovat, citovat a prezentovat je. Gramatické znalosti umí student aplikovat v mluveném i písemném odborném projevu. Dokáže používat obecný i odborný jazyk v mnoha profesních situacích, umí dávat instrukce, hovořit o všech aspektech své odbornosti, účastnit se jednání, prezentovat své výsledky, obhajovat názory, adekvátně se písemně vyjadřovat za různými profesními a akademickými účely.Obecné způsobilosti: Student se umí orientovat v odborné cizojazyčné literatuře a jiných zdrojích, umí zdroje citovat a veřejně prezentovat výsledky své práce. Komunikuje ústně i písemně v různých profesních a akademických situacích. Je schopen autonomně vyhodnotit své potřeby dalšího jazykového vzdělání v profesní oblasti, naplánovat a implementovat aktivity k jejich naplnění a vyhodnotit svůj pokrok.Osnova předmětu:
 • Numerical analysis software; mathematical expressions

 • Mechanics; describing materials and machines

 • Electric circuits; graph interpretation

 • Industry 4.0; expressing trends

 • Industry and the environment; procedures and precautions

 • Scientific paper; preparing a literature review

 • Product lifecycle management; reporting changes

 • Computer-aided technologies; drawing instructions

 • Simulations and modelling; describing a process

 • Analysing and optimising; writing a summary

 • Job searching in engineering; CV and résumé

 • Writing a thesis, fundamentals of academic writing


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím