Diskrétní struktury

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022

PředmětDiskrétní struktury (DS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace


Cílem předmětu je podat základní teoretické poznatky týkající se matematické logiky, teorie množin, teorie grafů a teorie algoritmů.


Znalosti: Student zná základy teorie množin, formální logiky a teorie grafů a algoritmů. Zná možnosti použití těchto teoretických oblastí v jednotlivých směrech informatiky a elektrotechniky.


Dovednosti: Student umí použít teoretické poznatky při řešení konkrétní úlohy (např. při klasifikaci dat, zápisu algoritmů, reprezentaci dat grafovými strukturami apod.). Student s využití dovedností z modelování a matematiky si rozšíří technické znalosti.

 Osnova předmětu:


  • Základy teorie množin, aplikace teorie množin v informatice

  • Formální logika, výrokový a predikátový počet

  • Aplikace formální logiky v informatice

  • Teorie grafů, grafové algoritmy

  • Aplikace grafů v informatice

  • Základy teorie algoritmů, vyčíslitelnost, automaty


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím