Projekt

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022

PředmětProjekt (PI-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 2 4 kr. ZA

Sylabus

 • Předběžný konstrukční koncept.
 • Koncepční konstrukční řešení zařízení.
 • Dimenzování vybraných konstrukčních uzlů.
 • Návrh řízení mechatronického systému.
 • Výkresy montážní sestavy s konstrukčními výpočty.
 • Vypracování kompletní výkresové dokumentace.
 • Návrh technologických postupů výroby vybraných dílů.
 • Zpracování závěrečné zprávy.
 • Prezentace a obhajoba výsledků projektu.

Doporučená literatura

 • Shigley JE., Mischke ChR., Budynas RG.: Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
 • Svoboda P., Brandejs J., Dvořáček J.: Základy konstruování. Vyd. 6. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016

Anotace

Cíle: Předmět Projekt je koncipován jako komplexní projektové řešení konkrétního strojírenského zařízení a jeho dimenzování. Předmětem řešení bude řešení komplexnějšího strojírenského zařízení nebo mechanismu. Budou vypracovány kompletní 3D modely zařízení spolu s kompletní výkresovou dokumentací. Současně budou provedeny výpočty pro návrh a dimenzování vybraných konstrukčních dílů. Dále budou navrženy technologické postupy výroby těchto vybraných součástí. Studenti budou pracovat ve skupinách na společném řešení, kdy budou muset sledovat časové a technologické souvislosti při návrhu a výrobě zařízení. Součástí projektu je prezentace projektu a obhájení navrženého konstrukčního řešení.   Dovednosti: Student umí aplikovat znalosti z konstruování strojů a zařízení, znalosti technického kreslení, znalosti mechaniky tuhých i poddajných těles pro potřeby dimenzování součástí. Naučí se efektivně komunikovat a kooperovat pří řešení problémů. Naučí si plánovat a organizovat práci v týmu, kde jsou schopni využít i své kreativity.   Osnova předmětu: • Předběžný konstrukční koncept.

 • Koncepční konstrukční řešení zařízení.

 • Dimenzování vybraných konstrukčních uzlů.

 • Výkresy montážní sestavy s konstrukčními výpočty.

 • Vypracování kompletní výkresové dokumentace.

 • Návrh technologických postupů výroby vybraných dílů.

 • Zpracování závěrečné zprávy.

 • Prezentace a obhajoba výsledků projektu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím