Smart materiály

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022

PředmětSmart materiály (SM)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Milan Kráčalík, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 PV 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Smart materiály je relativně mladý obor s velkým potenciálem pro budoucnost a high-technologie. Jedná se o materiály, které jsou cíleně navržené s možností volby minimálně jedné její vlastnosti pomocí externích podnětů s možností uplatnění od průmyslovým aplikací, biomedicínu až po stavebnictví. Značné aplikace jsou v dnešní době nalezeny v leteckém průmyslu a vesmírných aplikací.   Chytré materiály, nazývané také inteligentní nebo citlivé materiály, jsou navržené materiály, které mají jednu nebo více vlastností, které lze výrazně ovládat změnou vnějších podnětů – jednou fyzikální veličinou lze ovládat a řídit jinou fyzikální veličinu. Mezi tyto materiály patří např. piezoelektrické materiály, magnetostriktní tekutiny, elektroaktivní a magnetické polymery, materiály s tvarovou pamětí a mnoho jiných typů materiálů.   Znalosti: Student se orientuje v oblasti smart materiálů a v jejich  mikroskopické podstatě fyzikálních vlastností a s ohledem na aplikace. Taktéž student získá základní znalosti z multifyziky materiálů.   Dovednosti: Student má přehled v oblasti smart materiálů s ohledem na jejich využití, pochopení mikroskopické podstaty jejich fyzikálních vlastností, makroskopickým  vztahů mezi fyzikálními vlastnostmi a strukturou smart materiálů. Dále získá znalosti pro modelování chování smart materiálů a jejich řízení.   Obecné způsobilosti: Student se orientuje v oblasti smart materiálů. Student umí aplikovat materiálové vlastnosti při rozhodování v konstrukční a technologické výrobní činnosti, využívá znalostí materiálů a konstruování s jistotou a je schopen analyzovat a řešit náročné výrobní problémy. Student získá znalosti pro popis chování smart materiálů na makroskopické úrovni a  o multlifyzice materiálů a taktéž o řízení struktur obsahujících smart materiály, čímž si student rozšiřuje technické znalosti v dané problematice.
Osnova předmětu: • Úvod do problematiky smart materiálů. Typy smart materiálů

 • Tepelné, elektrické, magnetické, mechanické a optické vlastnosti pevných látek a jejich vazeb mezi sebou

 • Matematický popis multifyziky materiálů. Základní bilanční rovnice a konstitutivní vztahy multifyziky materiálů

 • Piezoelektrické materiály

 • Vodivé a magnetické polymery

 • Feromagnetické materiály

 • Slitiny s tvarovou pamětí

 • Polymery s tvarovou pamětí

 • Materiály pro 3D a 4D tisk, Smart materiály a struktury pro letecké a vesmírné aplikace

 • Materiály pro udržitelnou energetiku

 • Materiály pro medicínské aplikace

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím