Teorie automatického řízení

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětTeorie automatického řízení (TAR)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace


Cílem předmětu je připravit studenty na návrh, realizaci a implementaci číslicových řídicích systémů do průmyslové praxe. To představuje především teoretickou přípravu v číslicovém řízení lineárních dynamických systémů z hlediska stability, přesnosti a kvality přechodných dějů v uzavřených regulačních a řídicích obvodech. Pozornost je dále věnována optimálním algoritmům na konečný počet kroků regulace a transformačním metodám získání číslicových algoritmů z ekvivalentních algoritmů spojitých regulátorů.

 

Znalosti: Kladen je důraz na získání důkladných znalostí v návrhu číslicových řídicích algoritmů, kritérii stability a metodách syntézy. Důležitou část předmětu tvoří znalosti základů teorie stavového prostoru a z toho plynoucích metod syntézy řídicích systémů v časové oblasti. Jsou studovány lineární optimální algoritmy jako regulátor stavu, výstupu a odchylky i lineární rekonstruktor stavu. Studenti se dále seznámí i s nelineárními algoritmy  časově a energeticky optimálního řízení. Závěrem se studenti seznámí i s metodami prediktivního automatického řízení, adaptivními a učícími se systémy. Předmět studentovi rozšiřuje především znalosti průmyslové automatizace a robotiky.

 

Dovednosti: Studenti se naučí navrhnout, realizovat a implementovati číslicové řídicí systémy do průmyslové praxe. 


 

Osnova předmětu: • Fyzikálně-matematické způsoby popisu dynamických systémů.

 • Číslicové řídicí systémy, řízení počítači a programovatelnými automaty.

 • Návrh a řešení diferenčních rovnic.

 • Diskrétní Laplaceova transformace.

 • Z – transformace, přenosy dynamických členů v Z- transformaci.

 • Zpětná Z- transformace.

 • Úvod do syntézy číslicových řídicích systémů.

 • Stabilita a přesnost číslicového řízení

 • Úvod do moderní teorie automatického řízení.

 • Teorie stavového prostoru.

 • Rekonstrukce stavu.

 • Návrh lineárních optimálních systémů.

 • Adaptivní a preditktivní řízení.

 • Analýza ve firemní oblasti.


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím