Odborná praxe

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětOdborná praxe (OPI-2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Jan Jirsa
Jazykčesky
Počet kreditů18
Prezenční studium
Cvičení480 h
Kombinované studium
Cvičení480 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 4 18 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 4 18 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 4 18 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 4 18 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Hlavním cílem odborné praxe je naučit studenta uplatnit se prakticky v pracovním procesu. Znamená to umět zejména:  • uplatnit teoretické znalosti, vědomosti a dovednosti při řešení reálných pracovních úkolů,

  • analyzovat zjištěné skutečnosti, konfrontovat teorii s jejím praktickým použitím,

  • vyvodit a zpracovat vlastní závěry z provedené analýzy,

  • navrhnout opatření k řešení zjištěných problémů,

  • využít získané praktické zkušenosti při zpracování diplomové práce.  Osnova předmětu:  • seznámení se s podnikem a jeho základními organizačními normami

  • studium problematiky pro řešení úkolů Odborné praxe

  • zaškolení do použitých technologií a nástrojů

  • realizace odborných činností, na které je Odborná praxe zaměřena

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím