Semestrální projekt

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětSemestrální projekt (SPI)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů8
Prezenční studium
Cvičení6 h
Kombinované studium
Cvičení19 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2021/2022 P 3 8 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 8 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2021/2022 P 3 8 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - navazující, platný od ZS 2022/2023 P 3 8 kr. ZA

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Cílem předmětu Semestrální projekt je vytvořit pro studenta podmínky pro započetí reálné práce na zpracovávání své diplomové práce (DP). Student individuálně a formou konzultací se svým vedoucím DP řeší úkoly a problémy související se svou DP. Garant předmětu stanovuje obecné podmínky na realizaci předmětu.

 

Dovednosti: Po absolvování předmětu student umí vytvořit monotematický technický text odpovídající struktury a úrovně. Student si uvědomuje důležitost strukturování textu, chápe souvislosti ohledně citací, vkládání grafických výstupů do technického textu. Získá tak základní sadu typografických dovedností. Naučí se plánovat a organizovat si práci při samostatném řešení vybrané problematiky.

 

Obsah předmětu:


  • Studium problematiky pro řešení úkolů diplomové práce

  • Zpracování literární rešerše

  • Zpracovávání podkladů a úkolů souvisejících s diplomovou prací

  • Konzultace s vedoucím diplomové práce

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím