Objektově orientované programování

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětObjektově orientované programování (OOP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Karel Richta, CSc.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 P 2 5 kr. KZ

Sylabus

 • Principy objektového programování, třídy a jejich použití.
 • Struktura objektu, atributy a metody.
 • Dynamický charakter objektu, konstruktor, destruktor, instance třídy.
 • Dědičnost, hierarchie tříd, kompozice.
 • Přetěžování metod, přetěžování operátorů.
 • Soubory a proudy.
 • Abstraktní třídy, polymorfismus, virtuální metody.
 • Výjimky a jejich zpracování.
 • Šablony.
 • Standardní knihovny šablon.
 • Vlákna

Doporučená literatura

 • VIRIUS, M.: Jazyky C a C++. Praha: Grada, 2011. ISBN: 978-80-247-3917-5.
 • PECINOVSKÝ, R.: OOP – Naučte se myslet a programovat objektově. Brno: Computer Press 2010, ISBN 978-80-251-2126-9.
 • CORMEN, LEISERSON, RIVEST, and STEIN: Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT Press, 2009.
 • STROUSTRUP: Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd Edition), Addison-Wesley, 2014.
 • STROUSTRUP: The C++ Programming Language (4th Edition), Addison-Wesley, 2013.

Anotace

Předmět navazuje na předmět Základy strukturovaného programování  a je úvodem do objektového programování. Je představen objektový přístup, řešení problému systémem tříd, polymorfismus, přetěžování, dědičnost, události, výjimky. Student se naučí, jak pomocí objektových programovacích technik sestavit jednoduchý program. Umí rozdělit problém na podproblémy a řešit jej systémem tříd. Umí používat základní knihovny.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím