Datové struktury a algoritmy

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022

PředmětDatové struktury a algoritmy (DSA)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc. ( voracek@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 3 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 3 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

  • Základní datové struktury pole a seznam.
  • Operační a paměťová složitost algoritmů.
  • Algoritmy řazení a jejich operační složitost.
  • Algoritmy asociativního a adresního vyhledávání a jejich operační složitost.
  • Specifikace a implementace datových typů, datové typy Zásobník, Fronta, Pole, Množina, Seznam, Tabulka, Strom, Graf.
  • Knihovna STL, kontejnery a algoritmy knihovny STL.

Doporučená literatura

  • Hudec, B.: Algoritmy v C++, elektronický studijní text pro kombinovanou formu studia, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012.
  • Mareš, M., Valla, T.: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, z.s.p.o., 2017.
  • Josuttis: C++ Standardní knihovna a STL, Computer Press Praha, 2005.
  • Virius, M.: Jazyky C a C++. Grada Publishing, a.s., Praha, 2006.

Anotace

Studenti získají přehled o efektivních algoritmech a datových strukturách pro řešení standardních úloh, především typu vyhledávání a řazení nad dynamicky se měnícími vstupními údaji. Podrobně se seznámí se základními kontejnery (úložišti dat) jako jsou vektor, pole, zásobník, fronta, seznam, množina a tabulka. S jejich pomocí se naučí implementovat a využívat vybrané problémově orientované dynamické datové struktury, jako např. rozptylovací tabulky, vyhledávací stromy, vyvažované vyhledávací stromy, haldy, či B-stromy. Základní přehled získají i o grafových a optimalizačních algoritmech.


Znalosti: Student zná základní algoritmy zpracování časově i strukturně heterogenních dat zejména z oborů řazení a vyhledávání včetně odpovídajících základních kontejnerů (úložišť dat) a forem implementace.


Dovednosti: Student umí specifikovat řešený problém, zvolit pro něj nejvýhodnější reprezentaci dat a navrhnout algoritmy požadovaných operací. Úlohu je schopen naprogramovat v jazyce C++ a zhodnotí paměťovou a operační složitost své implementace.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím