Vyhodnocení odborné praxe

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022

PředmětVyhodnocení odborné praxe (VOP-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Jan Jirsa
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení1 h
Kombinované studium
Cvičení2 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 6 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 5 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 6 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 5 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA

Sylabus

  • seznámení s požadavky na prezentaci průběhu praxe
  • vypracování prezentace průběhu praxe
  • prezentace průběhu praxe

Doporučená literatura

Anotace

Hlavním cílem předmětu je vyhodnocení průběhu praxe, získání zpětné vazby od firem i studentů na průběh praxe a v neposlední řadě procvičení prezentačních schopností studenta. Vzhledem k tomu, že prezentace probíhá jak před akademickými pracovníky, tak i před ostatními studenty, dochází k intenzivnímu sdílení odborných i organizačních informací i osvojených odbornými dovedností studentů.

Dovednosti:

  • Student je schopen prezentovat klíčové aktivity řešené během praxe ve stanoveném časovém limitu

  • Kritické zhodnocení průběhu praxe

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím