Vývoj a provoz bezpilotních systémů

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022

PředmětVývoj a provoz bezpilotních systémů (VPBS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Bc. Karel Dvořák, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška3 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. KZ
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ

Sylabus

 • • Úvod do předmětu, plán práce, základní pojmy v oblasti bezpilotních systémů a všeobecného letectví.
 • • Legislativa provozu bezpilotních systémů, předpis ICAO Annex 2, doplňek X, předpisy a dokumenty.
 • • Aerodynamika a mechanika letu. Pohonné jednotky. Konstrukce UAS.
 • • GPS, telemetrie, palubní systémy. Principy navigace UAS.
 • • Vývoj a konstrukce UAS, vyráběné a nákupní díly, sestavy. 3D model a jeho využití pro simulaci.
 • • Simulační modely výkonových charakteristik UAS. Využití simulací při konstrukci a provozu UAS.
 • • Systémy zvýšení bezpečnosti UAS při plnění letového úkolu. Analýza rizik provozu UAS.
 • • Plánování a provedení letu UAS. Rozdělení vzdušného prostoru. Navigace UAV. Základy meteorologie.
 • • Výcvik pilota UAS, metodika, předletová přípravy, simulace provozu, letový výcvik, rozbor letu.
 • • Letové simulátory, význam pro předletovou přípravu v rámci plnění letového úkolu.
 • • Provozní příručka UAS pro letecké práce, struktura, schvalovací proces, využití v provozu, změny.
 • • Specifické postupy leteckých činností s UAS. Metody ověření postupů. Využití simulací. Autonomní let.

Doporučená literatura

 • CASTILLO, P., R. LOZANO a Alejandro E. DZUL. Modelling and control of mini-flying machines. New York: Springer, c2005. ISBN 1852339578.
 • KARAS, Jakub a Tomáš TICHÝ. Drony. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4680-4.
 • ICAO Annex 2: Supplement X, ČR. In: . Praha: LIS, ŘLP, 2017. Dostupné také z: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm
 • AUSTIN, Reg. Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment. John & Wiley Sons, Ltd, 2010. ISBN 978-0-470-05819-0.
 • KARAS, Jakub. 222 tipů a triků pro drony. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4874-7.
 • JURAČKA, Petr Jan. Drony - fotografování z ptačí perspektivy: co všechno potřebujete vědět o dronech a jejich využití pro leteckou fotografii a video. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5787-2.
 • HOHENLOHE, Stephan zu. Drony: stručně a přehledně: výběr vhodného modelu, ovládání, foto a video, legislativa. Frýdek-Místek: Alpress, 2016. ISBN 978-80-7543-234-6.

Anotace

Cílem předmětu je získání aplikačních znalostí a dovedností konstrukce, montáže, údržby a provozu bezpilotního systému. Posluchači jsou seznámeni s fyzikálními principy letu, charakteristikou konstrukce draku, pohonné jednotky a řídicích systémů. Provozní problematika je v souladu s příslušnou legislativou provozu bezpilotních systémů ve společném vzdušném provozu. Praktická část je zaměřena na montáž, údržbu a provoz bezpilotního systému za účelem plnění definovaných úkolů. Součástí konstrukční i provozní části je také tvorba příslušných simulačních modelů pro predikování charakteristik systému při plnění konkrétních letových úloh.


Absolvent zná problematiku provozu bezpilotního v rozsahu potřebném pro složení teoretické zkoušky operátora bezpilotního systému na Úřadu pro civilní letectví. Je schopen sestavit provozní příručku, obsahující technické i provozní parametry a specifikace různých typů letových úloh. Umí navrhnout bezpilotní systém z hlediska výkonových charakteristik a z dostupných vyráběných, nebo nákupních komponent. Zná simulační modely pro optimalizace konstrukce bezpilotního systému a pro plánování specifických letových úloh.


Absolvent je schopný provádět běžnou i nadstandardní údržbu bezpilotního systému. Připraví systém k letu, v průběhu letu jej řídí v rámci plnění zadaného úkolu. Dokáže programovat řídící jednotku systému a provádět jeho modifikace pro plnění specifických úloh. Provede vyhodnocení dat, získaných plněním letového úkolu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím