Bezpečnost a ochrana dat

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětBezpečnost a ochrana dat (xBOD-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 4 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 P 5 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 4 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 PV 5 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do informační bezpečnosti, legislativa a normy.
 • Kryptografie.
 • Proudové šifry, blokové šifry.
 • Hashovací funkce a datová integrita.
 • Symetrické šifrování. Asymetrické šifrovaní, výměna klíčů.
 • Digitální podpisy, identifikace a autentizace entity.
 • Certifikáty a certifikační autority. Komerční/kvalifikované certifikáty, časová razítka.
 • Viry – historie a současnost. Antivirové programy.
 • Chyby v programech, revize kódu, testování bezpečnosti.

Doporučená literatura

 • MENEZES, A. J., Oorschot, P. C., VANSTONE, S. A. Handbook of Applied Cryptography. 1. vyd. Boca Raton: CRC Press, 1996. ISBN: 08-493-8523-7.
 • SINGH, Simon. Kniha kódů a šifer: tajná komunikace od starého Egypta po kvantovou kryptografii. Praha: Dokořán, 2003, 382 s. ISBN 80-7203-499-5.
 • PŘIBYL, J., KODL, J. Ochrana dat v informatice. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. 299 s. ISBN 80-01-01664-1.
 • CALDER, A., WATKINS, S. Governance: A Manager's Guide to Data Security and ISO 27001 / ISO 27002. 1. vyd. Cambridge: Kogan Page Ltd, 2008. ISBN 0-7494-5271-4.
 • MATYÁŠ, V., KRHOVJÁK J. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4556-9.
 • SCHNEIER, B. Applied cryptography, second edition :protocols, algorithms, and source code in C. 1. vyd. New York: John Wiley & Sons, 1996. ISBN 0-471-11709-9.
 • HORÁK, J. Bezpečnost malých počítačových sítí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0663-6.
 • STALLINGS, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7. vydání. ISBN-13: 978-0134444284
 • KOLOUCH, J. CyberCrime. 1. vydání,CZ.NIC, Praha 2016. ISBN 978-80-88168-18-8

Anotace

Předmět se věnuje principům a aplikacím kryptografie v oblasti informační bezpečnosti. Předmět obeznamuje se základními principy kryptografie a uvádí v současnosti používané kryptografické systémy a jejich aplikace. Zmíněna je také problematika legislativy a norem v kryptografii. Další část předmětu je věnována kryptografickým protokolům, zabezpečení počítačových sítí. V závěru jsou zmíněny moderní trendy v kryptografii.


Dovednosti: Student je schopen navrhnout politiku informační bezpečnosti, je schopen bezpečně ukládat informace, komunikovat pomocí zabezpečených protokolů, používat antivirové programy.


Obecné způsobilosti: Student se orientuje v problematice šifrování a bezpečnosti dat. Chápe význam ochrany informačního soukromí a zná zásady bezpečného chování na internetu. Student zná časté chyby v programovém kódu a ví, jak se těchto chyb vyvarovat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím