Geografické informační systémy

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022

PředmětGeografické informační systémy (xGIS)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantPaedDr. František Smrčka, Ph.D. ( smrcka@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 PV 3 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 PV 6 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2021/2022 PV 6 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Co je GPS, instalace Mapsource, základní nastavení GPS přístroje body, prošlé trasy
 • Nahrání dat z GPS do programu Mapsource a práce s nimi, orientace pomocí GPS, nalezení bodů, nahrání trasy, práce s cestou pomocí počítače, zobrazení cesty v programu Google Earth a dalších programech
 • GIS - úvod do problematiky, informace a prostor, využití GIS, technické aspekty GIS
 • Modelování geografického prostoru, geografické souřadné systémy
 • Modelování geo-objektů
 • Modelování pomocí rastrových map, vrstev. Databázová podpora GIS
 • GIS - Vytvoření a tisk map, šablona, přidání elementů, mapová šablona pro více map
 • GIS - Přidání reportu do projektu, grafy, export a import dat, export do souboru
 • GIS - Vytvoření nové osobní geodatabáze, propojení tabulek
 • GIS - Import prostorových a atributových dat, světová projekce, vytvoření shapefile
 • Geokódování, prostorová analýza, zpracování prostorových dat, řešení praktických úloh v GIS
 • GIS Server – přehled: web jako platforma GIS, komponenty ArcGIS Serveru, typy GIS služeb, vytváření GIS zdrojů, vhodné způsoby publikování GIS zdrojů, složky ArcGIS Serveru
 • Návrh mapových služeb: výběr vhodného typu vrstvy z hlediska způsobu vykreslování (služby využívající cache, dynamicky vykreslované služby, image služby, grafické vrstvy), pracovní vrstvy a vrstvy podkladové mapy, aspekty návrhu služeb z hlediska optimalizace výkonu, publikování mapové služby
 • Poskytování dat prostřednictvím internetu: výběr webové aplikace a vývojového prostředí (API), implementace serverového řešení

Doporučená literatura

 • RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2006. 463 str. ISBN 80-248-1264-9.
 • GORR, W. L., KURLAND, K. S. GIS Tutorial: workbook for ArcView 9 ; updated for ArcGIS 9.2: teorie pro praxi. 2. vyd. Second Edition. Redlands: ESRI Press, 2007. 354 s. ISBN 978-1-58948-178-7.
 • HOJGR, R., STANKOVIČ, J. GPS praktická uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Cpress, 2007. ISBN 978-80-251-1734-7.
 • ARCDATA. ArcGIS Deskopt [online] 2011 [Citace: 16. říjen 2011.] Dostupné z http://www.arcdata.cz/produkty-a-sluzby/software/esri/arcgis-desktop/.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenta se základní teorií a praktickým využitím geografických a navigačních systémů a vytvářením dat pro ně. Dalším cílem je pochopení principů modelování geografického prostoru, práce s geografickými souřadnými systémy, prostorová analýza, návrh mapových služeb a poskytování dat prostřednictvím Internetu.


Znalosti: Student umí získávat data pomocí GPS. Zná problematiku modelování geografického prostoru a geografických souřadných systémů. Mezi další důležité znalosti patří vytvoření a tisk map, import prostorových a atributových dat, prostorová analýza, návrh mapových služeb a poskytování dat prostřednictvím Internetu.


Dovednosti: Student umí pracovat s GIS  aplikacemi. Umí získávat a vkládat data do GIS aplikací. Dovede provádět prostorové analýzy a poskytovat GIS data prostřednictvím Internetu.


Obecné způsobilosti:  Student se orientuje v současných trendech GIS a umí použít případně modifikovat, nebo vyvinout správné nástroje pro analýzu, zobrazení a publikování geodat.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím