Multimediální a studiová technika

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětMultimediální a studiová technika (xMST)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. ( buresz@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2015/2016 PV 6 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 4 4 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 4 4 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. ZA
Počítačové systémy - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 6 4 kr. ZA
Počítačové systémy - platný od ZS 2013/2014 PV 6 4 kr. ZA

Sylabus

 • Základy zvukové a obrazové techniky.
 • Základy fyziologie a psychologie slyšení a vidění.
 • Formáty zvukového a obrazového signálu, komprese a dekomprese.
 • Úvod do akustiky, elektroakustické měniče, snímání a reprodukce akustického signálu, ozvučování.
 • Vstup a výstup zvukového signálu, zvukové karty.
 • Zpracování zvukového signálu (analýza, korekce, efekty, střih, mixáž, produkce).
 • Úvod do optiky, obrazové senzory a displeje, snímání a reprodukce obrazového signálu.
 • Vstup a výstup obrazového signálu, grafické karty.
 • Zpracování obrazového signálu (analýza, korekce, efekty a animace, střih, produkce).
 • Produkce a publikování audiovizuálního díla.

Doporučená literatura

 • ŠKVOR, Z. Elektroakustika a akustika. Praha: ČVUT, 2012, ISBN 9788001050347.
 • SINCLAIR, I. aj. Audio Engineering: Know It All. Newnes, 2009, ISBN 978-1-85617-526-5.
 • BOVIK, A. Handbook of Image and Video Processing. 2nd ed. Burligton: Elsevier Academic Press, 2005. 1372 s. ISBN 01-211-9792-1.
 • SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003, 427 s. ISBN 80-733-1901-2.
 • BROWNE, Steven E. High definition postproduction: editing and delivering HD video. 2nd ed. Editor Al Bovik. Boston: Elsevier Focal Press, 2007, 230 p. ISBN 02-408-0839-8.

Anotace

Předmět probírá teoretické i praktické aspekty záznamu a zpracování multimediálních signálů. Podává přehled o dostupných technologiích pro záznam, zpracování a reprodukci audio a video signálu.


Znalosti: Student zná principy a má přehled o akustických měničích, snímačích obrazu, zdrojích zvuku a obrazu. Zná základní teorii záznamu a zpracování zvukového a obrazového signálu.


Dovednosti: Student umí používat odpovídající prostředky pro záznam audio a video signálu. Umí provést analýzu a zpracování takového signálu, zejména frekvenční analýzu a korekci, mixáž, střih, kompresi a optimalizaci pro různé oblasti použití.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím