Matematika

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětMatematika (MAT-1)
GarantujeKatedra matematiky (KM)
GarantRNDr. Radek Stolín, Ph.D. ( stolin@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení3 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úpravy výrazů, řešení rovnic a nerovnic a jejich soustav
 • Aritmetické vektory
 • Matice, determinanty
 • Řešení soustav lineárních rovnic
 • Elementární funkce (grafy, vlastnosti z grafů)
 • Funkce (vlastnosti z rovnice, inverzní funkce, cyklometrické funkce)
 • Limita funkce
 • Derivace funkce, l´Hospitalovo pravidlo
 • Vlastnosti funkce z limit a derivací
 • Extrémy a průběh funkce
 • Neurčitý integrál
 • Určitý integrál a jeho využití

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • KLŮFA, J.: Učebnice matematiky pro studenty VŠE. Ekopress Praha, 2013
 • HÁJKOVÁ, O.; JOHANIS, M.; JOHN, O.; KALENDA, O.; ZELENÝ, M.: Matematika. Matfyzpress Praha, 2012
 • KRAUS, M.: Matematika 1, učební text VŠP Jihlava, 2008

Anotace

Cílem předmětu je vybavit posluchače základními znalostmi z oblasti matematické analýzy, a to především diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné. Posluchači by si měli osvojit základní početní dovednosti důležité pro práci s funkcemi jedné proměnné a pro řešení soustav lineárních rovnic. Přednášky jsou zaměřeny na výklad jednotlivých pojmů, základních početních postupů a řešení vzorových příkladů. Cvičení slouží k procvičování látky.


Znalosti: Absolvent zná základní věty a definice, které jsou obsahem předmětu, zná souvislosti a vztahy mezi studovanými objekty a dokáže je vysvětlit.


Dovednosti: Absolvent dokáže řešit soustavy lineárních rovnic vhodnými metodami. Je schopen pomocí diferenciálního počtu načrtnout grafy elementárních funkcí. Dovede určit primitivní funkci a užít ji. Absolvent předmětu dokáže využívat získaných matematických znalostí při dalším studiu odborných přírodovědných a technických předmětů.


Obecné způsobilosti:  Absolvent je schopen pracovat s funkcemi jedné proměnné, které jsou základním popisem závislosti veličin.  Dále je absolvent obeznámen se základními algoritmy lineární algebry, které jsou základem pro lineární programování sloužící k optimalizaci lineárních problémů.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím