Úvod do počítačových sítí

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětÚvod do počítačových sítí (PS1-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Antonín Přibyl ( apribyl@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení12 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Charakteristika sítí, rozdělení, topologie
 • Pasivní a aktivní prvky sítě – opakovače, rozbočovače, mosty, brány
 • Síťový přenos, model ISO/OSI
 • Komunikační protokoly, rámce, ethernet, fast ethernet
 • Architektura TCP/IP
 • Protokoly TCP/IP, IP, IP adresa, subnet, CIDR
 • Protokoly TCP/IP – ARP, ICMP, IGMP, TCP, UDP
 • Směrování v sítích TCP/IP, RIP, OSPF, BGP
 • Firewally
 • Služby DNS, DHCP
 • Služby SMTP, POP3, IMAP
 • Služby FTP, HTTP
 • WI-FI
 • ISDN, xDSL

Doporučená literatura

 • PUŽMANOVÁ, R. Bezpečnost bezdrátové komunikace, 1. vyd. Brno: CP Books. Technická literatura, 2005 – 179 s. ISBN: 80-251-0791-4
 • PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1278-0.
 • KABELOVÁ, A., DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. 5.vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-2236-5.
 • ZANDL, P. Bezdrátové sítě WiFi: Praktický průvodce. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6632.
 • TANENBAUM, A. S., WETHERALL, D. J. Computer Network.s 5th ed. Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0132126953.
 • KÁLLAY F., PENIAK P. Počítačové sítě LAN/MAN/WAN a jejich aplikace. 2. vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0545-1.
 • GAST, M., S. 802.11ac A Survival Guide.2nd release. O'Reilly Media, Inc., 2015. ISBN 978-1-449-34314-9
 • FOROUZAN, B. TCP/IP Protocol Suite. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2009. ISBN 978-0073376042.

Anotace

Tento předmět je teoretických i praktickým úvodem do počítačových sítí. Po vysvětlení základních pojmů je probírán referenční model ISO/OSI. Pokračuje se výkladem prvků sítě, komunikačních protokolů a rámců. Následuje podrobnější výklad protokolů, směrování v sítích a základních služeb. Nakonec je probírán bezdrátový přenos a xDSL technologie. Na přednášky navazují intenzivní, prakticky zaměřená cvičení s využitím operačního systému linux.
Znalosti: Student ovládá terminologii počítačových sítí, zná jejich základní prvky, služby, protokoly. Zná základní konfigurace počítačových sítí, ví, jakým způsobem lze bezpečně využívat základní služby.
Dovednosti: Student umí konfigurovat TCP/IP protokol, routování, firewall, umí detailně nakonfigurovat služby DNS, DHCP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, HTTP. Student umí nakonfigurovat bezdrátové prvky sítě (klient, Access Point, bridge) s důrazem na bezpečný provoz.
Obecné způsobilosti: Studenti mají obecné znalosti o současných počítačových sítích, aktivních a pasivních prvcích, základních protokolech využívaných v těchto sítích.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím