Základy strukturovaného programování

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětZáklady strukturovaného programování (ZSP-2)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Karel Richta, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Algoritmus, program, vývojový diagram, diagram aktivity.
 • Úvod do programovacích jazyků, překladače.
 • Reprezentace dat v paměti počítače, základní datové typy, proměnné, konstanty, přetypování.
 • Operátory a jejich priorita, výrazy.
 • Základní příkazy.
 • Řízení běhu programu - řídicí struktury.
 • Rozklad problému na podproblémy, procedurální přístup, rekurze.
  Funkce a procedury.
 • Strukturované datové typy.
 • Ukazatel, dynamická alokace paměti, předávání parametru hodnotou a odkazem.
 • Funkce vstupu/výstupu, práce se soubory.
 • Příklady, algoritmy vyhledávání a řazení.

Doporučená literatura

 • HEROUT, P.: Učebnice jazyka C – 2. díl, 4 vyd., České Budějovice: KOPP, 2008.
 • HEROUT, P.: Učebnice jazyka C. 6. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009, 271, viii s. ISBN 978-80-7232-383-8.
 • WIRTH, N.: Algorithms data structures=programs. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976, 366 p. ISBN 01-302-2418-9.
 • VIRIUS, M.: Základy algoritmizace. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1995. ISBN 80-010-1346-4.
 • KLEMENS, B.: 21st Century C: C Tips from the New School, O'Reilly, 2014.
 • KERNIGHAN, B.W., RITCHIE, D.M.: The C Programming Language. Prentice-Hall, 2012.

Anotace

Předmět je úvodem do algoritmizace a základů programování v jazyce C. Důraz je kladen na využití procedurálního přístupu, student se naučí principy procedurálního programování, jak pracovat s datovými typy, výrazy a příkazy jazyka, princip volání funkcí a předávání parametrů. Získané dovednosti by měl umět použít při řešení konkrétních úloh. Umí rozdělit problém na podproblémy a řešit jej systémem procedur (funkcí) v daném programovacím jazyce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím