Návrh uživatelských rozhraní

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětNávrh uživatelských rozhraní (NUR-1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantMgr. Bc. Petr Jelínek
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 P 2 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 P 2 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Layouty webových stránek, HTML jazyk
 • CSS2 vlastnosti
 • CSS3 vlastnosti
 • HTML5 struktura webu
 • Responzivita webu
 • Bootstrap technologie
 • Projekt - webová stránka
 • GUI pro OS – úvod do Win Forms v C#
 • WinForms – základní komponenty
 • WinForms – aplikace 1
 • WinForms – aplikace 2
 • WinForms – aplikace 3
 • WinForms – aplikace 4
 • Projekt – aplikace dle předem schváleného tématu

Doporučená literatura

 • CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce. HTML5 a CSS3: názorný průvodce tvorbou WWW stránek. 2. vydání. Přeložil Ondřej BAŠE, přeložil Kristýna BAŠE. Brno: Computer Press, 2022. ISBN 9788025150450.
 • BORY, Pavel. C# bez předchozích znalostí. 2. vydání. V Brně: Computer Press, 2022. ISBN 9788025150610
 • SHARP, J. Microsoft Visual C# 2010: krok za krokem. Brno: Computer Press, 2010. Krok za krokem (Computer Press). ISBN 9788025131473.
 • MACDONALD, M., SZPUSZTA, M. ASP.NET 3.5 a C# 2008: tvorba dynamických stránek profesionálně. Brno: Zoner Press, 2008. Encyklopedie Zoner Press. ISBN 978-80-7413-008-3.
 • PREECE, J., SHARP, K., ROGERS, Y. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 4th Edition. Wiley, 2015, 584 s., ISBN : 978-1-119-02075-2
 • (X)HTML, CSS - https://www.jakpsatweb.cz
 • Kaskádové styly - https://www.w3schools.com/css/default.asp
 • Bootstrap - https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ver.asp

Anotace

Cílem předmětu je získat všeobecný přehled nad problematikou tvoření uživatelských rozhraní nejen pro Windows aplikace, ale také pro aplikace na webu.


Po absolvování toho předmětu budou studenti schopni samostatně navrhnout a naprogramovat libovolné rozhraní dle potřeb zákazníka pro webovou nebo windows aplikaci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím