Programování v Javě

Studijní plán: Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022

PředmětProgramování v Javě (PJ)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
GarantIng. Marek Musil
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 3 4 kr. KZ
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 3 4 kr. KZ
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. KZ

Sylabus

 • Jazyk Java, verze jazyka a vývojová prostředí
 • Instalace jazyka a Java Virtual Machine (JVM), Standard Development Kit (SDK), Java Development Kit (JDK)
 • Datový systém jazyka, proměnné
 • Programové konstrukce jazyka – výrazy, příkazy rozhodování, konstrukce cyklu
 • Objektové rozšíření jazyka – třída/object, atributy, metody
 • Dědičnost a rozhraní (interface)
 • Práce s textem
 • XML, zpracování dat
 • Systémové a souborové operace – datum a čas, práce se soubory, souborové proudy, souborové operace
 • Jazyková lokalizace, národní prostředí systému (měna)
 • Pole a datové kolekce jazyka
 • Grafické uživatelské rozhraní, komponenty
 • Sestavení programu, verzování, makefile, prostředí příkazové řádky
 • Řešení reálných aplikací, příklady
 • Srovnání s jinými programovacími jazyky
 • Zajímavosti ze světa Javy

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle (povinná)
 • HEROUT, Pavel Java a XML. České Budějovice: Kopp, 2007. ISBN 978-80-7232-307-4. (povinná)
 • HEROUT, Pavel Učebnice jazyka Java. 5., rozš. vyd. České Budějovice: Kopp, 2010. ISBN 978-80-7232-398-2. (povinná)
 • ROY, Uttam K Advanced Java Programming. 1. vyd. India: Oxford Unviersity Press, 2015, ISBN 978-0-19-945550-8. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel Java: grafické uživatelské prostředí a čeština. 2. vyd. České Budějovice: Kopp, 2007. ISBN 8072323288. (doporučená)
 • HEROUT, Pavel XSLT 2.0 a SVG prakticky. České Budějovice: Kopp, 2010. ISBN 978-80-7232-406-4. (doporučená)

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí s programovacím jazykem Java, s verzemi jazyka a s vhodností jejich využití. Naučí se vytvářet aplikace v tomto jazyku, a to s využitím vhodného vývojového prostředí (Eclipse, NetBeans). Osvojí si programové konstrukce jazyka, principy vývoje a získají přehled o možnostech vytváření java-aplikací. Dále se naučí vyvíjet aplikace s grafickým uživatelským rozhraním s plným využitím principů objektově-orientovaného programování, dokážou využít vhodné komponenty dostupné v knihovnách jazyka.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím